reading of the process temperature at a dial thermometer

Welke thermometer is geschikt voor welk proces? De keuze voor een bimetaal- of een gas gevulde thermometer hangt af van verschillende factoren – bijvoorbeeld van de procestemperatuur. 

Met gas gevulde thermometer (links) en bimetaalthermometer (rechts)

Bimetaalthermometers zijn over het algemeen ontworpen voor schaalbereiken van -70 °C tot +600 °C. Dit geldt in dit verband alleen voor niet-gevulde instrumenten. Wanneer er trillingen in het proces zijn, moet de operator vaak zijn toevlucht nemen tot thermometers met vloeistofvulling. De siliconenolie die binnenin wordt gebruikt, dempt de trillingen. Dit beperkt echter de mogelijke boventemperatuur in het proces tot +250 °C.

Met gas gevulde thermometers werken in het algemeen betrouwbaar in het proces tussen -200 °C en +700 °C. De exploitant moet hier echter rekening houden met de omgevingstemperatuur. Bij omgevingstemperaturen van 23 °C ± 10 °C staat WIKA garant voor nauwkeurigheidsklasse 1 van de EN13190. Echter, hoe lager het gasvolume, hoe moeilijker dit te handhaven is. Voor een exacte meting van de procestemperatuur moet de thermometer op de juiste manier gedimensioneerd zijn:

  • De stangdiameter moet minstens 8 mm zijn
  • Het actieve deel van de thermometer, d.w.z. de met gas gevulde temperatuursensor, moet minstens 100 mm lang zijn.

Bij bimetaalthermometers heeft de omgevingstemperatuur geen invloed op het meetresultaat. Daarom kunnen deze instrumenten worden gebruikt bij externe omstandigheden tot -50 °C. De insteeklengte en de diameter van de stang mogen in geen geval buiten beschouwing worden gelaten: voor een optimale meting moeten beide zo groot mogelijk worden gedimensioneerd..

Additioneel
Meer informatie over beide typen instrumenten vindt u op de website van WIKA onder de rubrieken Thermometers met wijzerplaat en Thermometers met schakelcontacten.

Zie ook onze artikelen
Selectiecriteria voor mechanische thermometers (1): Reactietijd
Selectiecriteria voor thermometers (3): Capillair

 Geef een reactie