Warmteafvoer

| Kennis
heat and cold

"In het beste geval meet een thermometer slechts zijn eigen temperatuur". Het doel is dus de temperatuur van het sensorelement gelijk te stellen aan die van het te meten medium. Pas dan geeft de thermometer de werkelijke temperatuur van het medium aan. De …

Lees meer

Thermometer kalibratie – een overzicht

| Kennis
Calibration of thermometers (e.g. thermocouples)

Niet alle kalibraties zijn hetzelfde. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van "Thermometer kalibratie" - welke testmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren zoals procesomstandigheden, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Afhankelijk van de …

Lees meer