Calibration of thermometers (e.g. thermocouples)

Niet alle kalibraties zijn hetzelfde. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van „Thermometer kalibratie“ – welke testmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren zoals procesomstandigheden, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Afhankelijk van de methode kan het kalibratie-item zelfs worden geattesteerd als twee keer zo nauwkeurig als de metingen. Dit kan een cruciaal aspect zijn voor het verhogen van de procesefficiëntie.

Temperatuur is de meest voorkomende meetlat in industriële processen. Dit betekent dat thermometers in grote aantallen worden geïnstalleerd in overeenkomstige systemen. Zo zijn de modellen en prestatiespectra gericht op de respectievelijke controletaken. Uit hun eisen en de omgevingscondities wordt ook de verificatie van de meetinstrumenten afgeleid.

Thermometer kalibratie – betekenis en noodzaak

Het kalibreren van temperatuurmeetinstrumenten is zinvol en om verschillende redenen noodzakelijk. Ten eerste wordt het kalibreren van thermometers, zoals thermokoppels, steeds belangrijker in de context van de schaarste van grondstoffen en het verhogen van de efficiëntie van productieprocessen. Een verhoging van de meetnauwkeurigheid kan bijvoorbeeld niet alleen leiden tot een besparing van grondstoffen, maar ook tot een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen. Ten tweede kan de kalibratie van thermometers relevant zijn voor de veiligheid. Als bijvoorbeeld meetinstrumenten in de chemische industrie niet de juiste waarden leveren en als ze leiden tot een foutieve controle van chemische processen, kan er een ontploffingsgevaar ontstaan.

Het belang van kalibratie is ook evident in de dagelijkse praktijk als men bijvoorbeeld denkt aan meters voor gas- en waterverbruik in huis of aan de brandstofmeters op de brandstofpompen van een benzinestation. Het ligt dan ook voor de hand dat een regelmatige kalibratie van thermokoppels of weerstandsthermometers noodzakelijk is om het vertrouwen in de gemeten waarde opnieuw te bevestigen of om een eventuele verandering in de tijd te bepalen. In geval van twijfel kan de thermometer worden bijgesteld of vervangen voordat het proces wordt beschadigd.

Kalibratie van de thermometer – eisen en traceerbaarheid

Het kalibreren van temperatuurmeetinstrumenten is een kostenpost die veel bedrijven zich niet alleen kunnen of willen veroorloven. Dit geldt met name voor processen die gecertificeerd zijn volgens ISO 9001 en vergelijkbare kwaliteitsborgingsystemen. QA-systemen vereisen een regelmatige controle van de meetinstrumenten, die tegelijkertijd traceerbaar moeten zijn.

Het onderwerp „traceerbaarheid“ kan als volgt worden omschreven: Om de meetresultaten betrouwbaar te kunnen vergelijken, moeten ze via een keten van vergelijkende metingen „herleidbaar“ zijn tot een standaard (nationaal of internationaal). Met deze standaard wordt de weergave van een gebruikt meetinstrument of een materiële meting vergeleken. Dit kan in één of meerdere stappen gebeuren. Bij elk van deze stappen wordt een kalibratie uitgevoerd op een eerder gekalibreerde standaard met een hogere standaard. De standaarden zijn onderworpen aan een gedefinieerde rangorde. Deze variëren van werk- of fabrieksnormen tot referentienormen en nationale normen. In overeenstemming met deze rangorde is er een kalibratiehiërarchie van de uitvoerende instanties. Deze variëren van het eigen kalibratielaboratorium tot geaccrediteerde kalibratielaboratoria en het nationale meteorologische instituut.

Thermometer kalibratie – uitvoeren in gecertificeerde laboratoria

De controlemetingen in Duitsland worden meestal uitgevoerd door kalibratielaboratoria die zijn gecertificeerd door de Duitse accreditatie-instelling (DAkkS). Vaak beschikken ook fabrikanten van meettechniek zelf over dergelijke faciliteiten. Zij werken onafhankelijk van het product en zijn in staat om complexe diensten uit te voeren. Deze variëren van het controleren van een werkende standaard tot het kalibreren van klantspecifieke ontwerpen zoals voorgemonteerde multipoint thermometers.

Het kwaliteitsmanagement van de klant en het laboratorium kunnen samen de kalibratieprocessen ontwikkelen die nodig zijn voor een installatie. Het is noodzakelijk om vast te stellen waar standaardcontroles voldoende zijn, waar klantspecifieke oplossingen zinvol zijn, of dat stilstand in het proces moet worden beperkt door gebruik te maken van een gecertificeerd mobiel kalibratielaboratorium. Hiervoor neemt de klant contact op met het laboratorium om de relevante temperatuurpunten en meetonzekerheden te definiëren. Deze worden gebruikt om de apparatuur af te leiden die voor de kalibratie moet worden gebruikt. In het algemeen wordt bij het kalibreren van thermometers een onderscheid gemaakt tussen twee methoden: de fixed-point kalibratie en de vergelijkende kalibratie.

Thermometer kalibratie – WIKA als betrouwbare partner

WIKA biedt zowel fixed-point kalibratie als vergelijkende kalibratie. De juiste kalibratiemethode wordt bepaald door de vereiste nauwkeurigheid en het type testobject. Kalibratie van een thermometer kan plaatsvinden in een temperatuurbereik van -196 °C tot +1200° C. Voor de certificaten kan de keuze worden gemaakt tussen een 3.1 keuringscertificaat of een DKD/DAkkS-certificaat. Voor temperatuurmeetinstrumenten wordt over het algemeen een kalibratiecyclus van een jaar aanbevolen.

Over het algemeen kalibreren we ongeacht de fabrikant. Ons spectrum omvat onder andere elektrische thermometers met zenders, weerstandsthermometers en thermokoppels. WIKA is sinds 1982 lid van de Duitse Kalibratiedienst (DKD). Sindsdien dragen we onze ervaring actief bij aan de DKD-werkgroepen en normeringscommissies. Ons kalibratielaboratorium en onze mobiele kalibratiedienst zijn geaccrediteerd volgens DIN EN ISO / IEC 17025.

Note
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons serviceteam. Voor meer informatie over ons kalibratie- en servicecentrum kunt u terecht op de WIKA-Website. Hier vindt u ons assortiment aan temperatuurmeetinstrumenten.

Zie ook ons artikel
Vergelijkende kalibratie vs. fixed-point kalibratieKommentar verfassen