Warmteafvoer

| | Know-how
heat and cold

"In het beste geval meet een thermometer slechts zijn eigen temperatuur". Het doel is dus de temperatuur van het sensorelement gelijk te stellen aan die van het te meten medium. Pas dan geeft de thermometer de werkelijke temperatuur van het medium aan. De …

Lees meer

Temperatuur – Wat is het eigenlijk?

| | Know-how
ice block on fire

Temperatuur - een term die wij bijna dagelijks als vanzelfsprekend gebruiken, zonder ons bewust te zijn van de natuurkundige correlaties. Maar hoe wordt de term temperatuur gedefinieerd? Iedereen neemt de temperatuur in zijn omgeving zuiver subjectief waar. Of we …

Lees meer