Wat betekent RoHS eigenlijk?

| Kennis
What does RoHS and the associated EU directive mean?

RoHS is een afkorting voor "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". Overeenkomstig de RoHS-richtlijn van de Europese Unie heeft de beperking betrekking op het gebruik van dergelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel ervan is de …

Lees meer