EC79/2009: Existing certificates remain valid

Componenten in een op waterstof aangedreven voertuig moeten over een toepassingsspecifieke veiligheidsgoedkeuring beschikken, waarvoor de Europese Unie Verordening EC79/2009 heeft uitgevaardigd. Hoewel deze Verordening in juli 2022 is verstreken, heeft het niets van haar relevantie verloren – fabrikanten en gebruikers blijven voor hun waterstoftoepassingen de voorkeur geven aan componenten met EC79/2009-goedkeuring, omdat het certificaat operationele veiligheid waarborgt.

In overeenstemming met de Europese Green Deal streeft de EU ernaar tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor moeten vergeleken met 1990 de CO2-emissies tegen 2030 met 55 % zijn gedaald. Alternatieve systemen om voertuigen aan te drijven, zoals die op waterstof, zijn een van de bouwstenen in dit proces. Teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang was het daarom nodig het wettelijk kader uit te breiden. Verordening EC79/2009 werd daarom op het gebied van waterstof in het vervoer geïntroduceerd. In deze Verordening werden de vereisten voor waterstofvoertuigen en systemen binnen de EU vastgelegd.

Bijgevolg bepaalt Richtlijn EC79/2009 vereisten voor de onderstaande componenten voor gasvormig waterstof:

1. Tank
2. Automatische afsluitklep
3. Assemblage tank
4. Fittingen
5. Flexibele brandstofleiding
6. Warmtewisselaar
7. Waterstoffilter
8. Manuele of automatische klep
9. Keerklep of terugslagklep
10. Drukregelaar
11. Overdrukinrichting
12. Overdrukklep
13. Vulaansluiting of recipiënt
14. Aansluiting voor uitneembaar waterstofopslagsysteem
15. Sensoren voor druk, temperatuur, waterstof of debiet (indien deze als veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt)
16. Sensoren voor het detecteren van waterstoflekkage

Verstrijken van de geldigheidsduur van Verordening EC79/20099

Vanaf 5 juli 2022 is Verordening EC79/2009 ingetrokken door de EU through regulation EU2019/2144 en is dus niet langer van toepassing. Bestaande EC79-certificaten blijven geldig. Er worden na deze datum echter op basis van deze Richtlijn geen nieuwe certificaten verstrekt.

Toekomstige regelgeving

Voor de regelgeving van toekomstige vereisten wordt de geldigheid van Reglement nr. 134 van de VN (UN ECE R134) als vervanging genoemd. Dit dekt echter niet componenten zoals sensoren voor druk of temperatuur, maar richt zich op waterstoftanks, TPRD’s (“thermally activated pressure relief devices”), automatische afsluitkleppen, terugslagkleppen en sensoren voor het detecteren van waterstoflekkage. Daarom is het overeenkomstig Verordening EU2019/2144 nog steeds mogelijk om componenten die niet behandeld worden in UN ECE R134 te testen volgens de vereisten van EC79/2009 en zo hun geschiktheid te tonen voor gebruik in waterstofvoertuigen.

EC79/2009 blijft verder de basis voor mobiele waterstoftoepassingen

Zolang componenten zoals sensoren voor druk en temperatuur in geen enkele nieuwe verordening worden gedefinieerd, volgt WIKA dit traject beschreven in EU2019/2144 en blijft testen uitvoeren gebaseerd op EC79/2009. Dit betekent dat onze klanten kunnen blijven vertrouwen op producten die ontwikkeld en gekwalificeerd zijn volgens de ter zake geldende regels van goed vakmanschap.

Opm.
Zowel de MH-3-HY druksensor als het H2-232 mechanische meetinstrument zijn gecertificeerd in overeenstemming met EC79/2009 die, zoals hierboven beschreven is, geldig blijft. Nadere informatie over het thema waterstof en het type MH-3-HY staat vermeld op de WIKA-website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Waterstofmobiliteit: Schone motoren van de toekomst bieden hetzelfde gemak als de motoren van vandaag de dag
WIKA ontwikkeld druksensoren voor waterstofvoertuigenGeef een reactie
Gegevensbescherming Regel