Plant protection production with redundant pressure measurement

De hoge eisen die aan pesticiden en de productie ervan worden gesteld komen ook terug in de drukmeting in het proces. Een klant van WIKA heeft daarom de elektronische instrumentatie voor drukbewaking aangevuld met een mechanische backup. Voor deze redundantie maakt het bedrijf gebruik van WIKA manometers met scheidingsmembraan van het type 433.50 – omdat hun meetprincipe ook een ontwerpvoordeel biedt.

De uitgebreide veiligheidsnormen reflecteren het potentiële gevaar dat voortkomt uit de verwerking van de basis- en tussenproducten. Er worden bijvoorbeeld dampen geproduceerd die toxisch zijn en met lucht reageren. Daarom is consistente bewaking van de procesparameters onmisbaar. Om deze reden heeft de klant van WIKA een mechanische component in de drukmeting van hun pesticideproductie geïntegreerd, naast de elektronische. In het geval van een stroomstoring krijgen zij dus een betrouwbare meetwaarde, die vervolgens lokaal wordt weergegeven.

De redenen voor een manometer met scheidingsmembraan als redundantie in drukmeting

Voor de instrumentatie van de redundantie koos de klant voor de manometer met scheidingsmembraan van het type 433.50. De onderstaande redenen pleitten voor dit instrument:

Pesticide production with backup pressure measurement

Optimaal voor redundante drukmeting in pesticideproductie: type 433.50 manometer met scheidingsmembraan van WIKA.

1. Het flexibele gebruik
De manometer kan op verschillende meetlocaties worden geïnstalleerd vanwege een ruim scala aan meetbereiken tussen 0 … 16 mbar en 0 … 25 bar. Het beperkt dus de instrumentafwijking.

2. Het robuuste ontwerp
Het robuuste type 433.50 heeft een overbelastingsbeveiliging: tot het 10-voudige van de volledige schaalwaarde. De vulling van zijn behuizing – glycerine in het geval van pesticideproductie – garandeert betrouwbare drukmeting bij trillingen en hoge dynamische drukbelastingen. Het ontwerp met open flensaansluiting zorgt ook voor een veilige procesaansluiting.

3. De weerstand tegen het medium
Tijdens de productie van pesticiden worden dampen met temperaturen van +120 °C geproduceerd. De manometer is bestand tegen mediumtemperaturen tot +200 °C. Hij is tevens bestand tegen agressieve stoffen. Deze bestendigheid kan worden verhoogd door types met speciale materialen te gebruiken. Bij deze specifieke toepassing was een variatie met een PTFE-coating van de onderste meetflens nodig (dat dit de temperatuurweerstand verlaagde tot 160 °C deed er op de betreffende meetlocaties niet toe). Tevens leverde WIKA voor dit productieproces een instrumentuitvoering met ATEX-goedkeuring.

4. Het proces blijft gesloten mocht de behuizing beschadigt raken
De manometers met scheidingsmembraan in de toepassing hebben een behuizing met een nominale grootte van 100, zodat de meetwaarde zonder problemen kan worden afgelezen, zelfs bij het gewoon langslopen. Bijgevolg steekt het meetinstrument uit. Indien voor onderhoudswerkzaamheden op de productiefaciliteiten steigers worden gebruikt, kan schade aan de behuizing niet worden uitgesloten. Met een buisveermanometer lekt het meetsysteem in dat geval ook, en er zou gevaarlijke media ontsnappen. De manometer met scheidingsmembraan daarentegen brengt de druk via een membraan en koppeling over op de beweging. Dit betekent dat het membraan het proces dicht blijft houden, zelfs als de behuizing beschadigd is.

Conclusie

Manometers leveren een betrouwbaar meetresultaat, zonder externe energie en onder alle omstandigheden. Daarom verhoogt redundante drukmeting met behulp van mechanische instrumenten de veiligheid van de installatie aanzienlijk. Manometers met scheidingsmembraan zijn de eerste keuze voor processen met lage drukken en kritische media.

Opm.
Meer technische informatie over het type 433.50 manometers met scheidingsmembraan staat vermeld op de WIKA website. Hier vindt u tevens een overzicht van andere producten en oplossingen voor de sector chemical, evenals overeenkomstige brochure voor downloads. Wilt u manometers met scheidingsmembraan aanschaffen? In onze WIKA online-shop vindt u enkele van onze standaardontwerpen. Hebt u verder nog vragen, dan help contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Voordelen van manometers met scheidingsmembraan (1): Meting van lage druk
Voordelen van manometers met scheidingsmembraan (2): Uitstekende bescherming tegen overbelasting
Voordelen van manometers met scheidingsmembraan (3): Oplossing voor kritische media
Duurzame nauwkeurigheid voor scheidingsmembraansystemen in vacuümprocessen

Bekijk de onderstaande video voor informatie over de verschillen tussen de meetprincipes van buisveermanometers en manometers met scheidingsmembraan.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel