Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

Drukbewaking bij hoge temperatuur is een veeleisende meetvereiste. Hiervoor is een speciaal ontworpen membraandichting nodig. WIKA heeft met model 990.45 een dergelijk instrument in haar portfolio en kreeg daarom de opdracht van de exploitant van een olieraffinaderij. De exploitant was op zoek naar een drukmeetoplossing voor de bouw van een nieuwe visbreekinstallatie.

Visbreken (“breken van de viscositeit”) is een thermisch kraakproces. Het verlaagt de viscositeit van de restolie en verhoogt zo de opbrengst van waardevollere destillaten. De overeenkomstige installaties in de raffinaderijen verhitten de zware residuen van de verwerking van ruwe olie tot ongeveer 450 °C onder druk. Het bereiken van de gewenste mate van conversie is afhankelijk van een nauwkeurige regeling van zowel de bedrijfstemperatuur als de druk.

Drukbewaking bij hoge temperatuur vereist een meetsysteem met capillair

The model 990.45 diaphragm seal from WIKA is designed for temperatures up to 450 °C.

De membraandichting model 990.45 van WIKA is geschikt voor het aansluiten van drukmeters en procestransmitters op processen met hoge temperaturen.

Het proces vereist continue drukbewaking bij hoge temperatuur. Conventionele meetinstrumenten zijn niet geschikt voor gebruik bij temperaturen tot 450 °C. De verbinding met het proces moet daarom worden gemaakt met een speciale membraandichting zoals model 990.45 van WIKA. Het interne membraan en andere bevochtigde onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

Vanwege de hoge temperaturen zijn de membraandichting en het meetinstrument meestal verbonden via een flexibel capillair. Deze verlenging van de afstand tussen procesaansluiting en meetinstrument is nodig om de afleesbaarheid te garanderen. De systeemvulvloeistof voor druktransmissie is een geschikte siliconenolie voor hoge temperaturen.

De membraandichting beschermt het aangesloten meetinstrument niet alleen tegen thermische effecten, maar ook tegen procesgerelateerde afzettingen en vervuiling. Daarom koos de klant voor een versie met geïntegreerde spoelboring. Het bespaart tijd bij het reinigen van het membraandichtingsmembraan wanneer een meetsysteem is gemonteerd.

Membraandichtingssysteem met geïntegreerde manometer en geschikt voor “Ex h”

Voor de instrumentatie van de 28 meetlocaties voor drukbewaking bij hoge temperatuur koos de raffinaderij exploitant voor de WIKA manometer model 233.50 met nominale maat 160. Deze heeft een met vloeistof gevulde behuizing, waardoor hij bestand is tegen trillingen en dynamische drukbelastingen. In combinatie met de membraandichting model 990.45 beschikt de operator over een meetsysteem met een nauwkeurigheidsklasse van 1,0. Bovendien voldoet het aan de vereisten van ontstekingsbescherming type “Ex h” in de uitrustingscategorieën 2G en 2D.

Opmerking
Meer informatie over type 990.45 membraandichting voor hoge temperaturen en type 233.50 manometer vindt u op de website van WIKA (ook beschikbaar in de WIKA online shop). Met de membraandichting kunnen zowel Manometer als procestransmitters op een proces worden aangesloten. Op de website vind je ook een overzicht van andere meetoplossingen voor de olie-en gasindustrie. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Duurzame nauwkeurigheid voor scheidingsmembraansystemen in vacuümprocessen
Scheidingsmembraansysteem met membraanbewaking – ook digitaal
Membraandichtingen voor stabiele debietmeting in diepe zeeën
Spoelringen in membraandichtingssystemen hebben verschillende voordelenGeef een reactie
Gegevensbescherming Regel