Vochtmeting in SF6-geïsoleerde schakelapparatuur

Vochtmeting in SF6-geïsoleerde schakelinstallatie is essentieel. Daarom heeft WIKA de prestatie van de GDHT-20 sensor voor deze industriesector verbeterd. De transmitter, die ook waarden voor gasdichtheid, druk en temperatuur levert, meet nu het dauw-/vorstpunt met een nauwkeurigheid van ±2 K.

Vocht, samen met dichtheid, is de cruciale parameter om de toestand van het gebruikte SF6-gas te beoordelen. De GDHT-20 bewaakt continu het gehalte ervan in het gas. De informatie van de online-bewaking vormt de input voor een stroomafwaartse trendanalyse. Hoe nauwkeuriger de dichtheids- en de vochtmeting zijn, des te nauwkeuriger is deze analyse.

Voorspellend onderhoud in plaats van reguliere onderhoudsintervallen

De GDHT-20 meet nu met een hogere nauwkeurigheid

Het type GDHT-20 sensor is een alles-in-één instrument voor de online-bewaking van SF6-geïsoleerde schakelinstallatie. Het werkt met drie temperatuursensoren (rood), een druksensor (blauw) en een vochtigheidssensor (geel).

De analyse toont de exploitant wanneer het SF6 een kritische toestand bereikt en wanneer corrigerende maatregelen genomen moeten worden. Daardoor wordt onderhoudswerk of gasbehandeling uitsluitend uitgevoerd wanneer actie daadwerkelijk nodig is. Voorspellend onderhoud vervangt dus de volgorde van reguliere onderhoudsintervallen die eerder nodig waren om ecologische en veiligheidsrisico’s te vermijden.

Te veel vocht in het gasreservoir is een van deze risico’s. In oudere installaties neemt vocht vooral toe als gevolg van permeatie doorheen het afdichtingsmateriaal. In jongere installaties is dit doorgaans een gevolg van vocht dat achterblijft op metalen oppervlakken of in isolatiematerialen tijdens de montage van een tank, veroorzaakt door incomplete evacuatie vóór de initiële vulling met SF6.

Overtollig vocht leidt tot corrosieve reactieproducten die interne componenten kunnen beschadigen en de levensduur van de installatie kunnen verkorten. Indien dergelijke stoffen ontsnappen, bestaat een extra gevaar voor de menselijke gezondheid.

Meetparameters SF6-vocht

Meting van SF6-vocht is daarom noodzakelijk. In de meeste gevallen wordt het dauw- of vorstpunt als parameter gebruikt. Dit is de temperatuur waarop de luchtvochtigheid begint te condenseren. Bij SF6 is het atmosferische dauwpunt gespecificeerd door IEC 60376 -36 °C.

De nauwkeurigheid van de GDHT-20 van ±2 K voor vochtmeting wordt gevalideerd op het vorstpunt met een internationaal geldige referentienorm. Het meetinstrument kan echter ook geconfigureerd worden voor andere parameters (dauwpunt, ppmv, ppmw en relatieve luchtvochtigheid). De nieuwe versie van de sensor beschikt ook over een grotere toepassingsflexibiliteit. De GDHT-20 is nu ook geschikt voor dichtheidsbewaking van de alternatieve isolatiegassen N2, CF4, O2, CO2 en 3MTM NovecTM 4710.

Opmerking
Nadere informatie over de GDHT-20 sensor staat vermeld op de WIKA-website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt uw contactpersoon u graag verder.

Meer informatie over WIKA’s SF6-expertise vindt u in de onderstaande video:Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel