Mechanische drukschakelaars: instellingen van het schakelpunt

Mechanische drukschakelaars worden gewoonlijk geleverd met een in de fabriek ingesteld schakelpunt. Toch willen sommige gebruikers deze configuratie zelf uitvoeren, omdat bijvoorbeeld de drukomstandigheden in de toepassing kunnen veranderen. Bij drukschakelaars met een meetelement in balg-, membraan- of zuigeruitvoering vergt de handmatige instelling van het schakelpunt, het resetpunt of de hysterese (afhankelijk van het model) een zekere inspanning. Maar het is geen goocheltruc. In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe het moet.

De gebruiker heeft de volgende uitrusting nodig: een drukbron , een controledrukmeter, een continuïteitstester of een controlelamp en een gereedschap voor de instelschroef (WIKA levert overigens de passende inbussleutel bij haar instrumenten; voor het instellen van de hysteresis is een gewone schroevendraaier voldoende).

Instelplan voor het model PSM02 mechanische drukschakelaar van WIKA. De pintoewijzing 1 en 3 (kleine afbeelding) komt overeen met de schakelfunctie “normaal gesloten”, de toewijzing 2 en 3 zouden voor “normaal open” zijn.

Instellen van het schakelpunt

 1. Schroef eerst de drukschakelaar in de drukbronaansluiting en sluit de elektrische aansluitingen aan op de continuïteitstester of de controlelamp.
 2. Draai de instelschroef voor het schakelpunt volledig in. Hierdoor wordt het schakelpunt op de hoogst mogelijke waarde ingesteld.
 3. Breng nu de gewenste schakeldruk op de drukschakelaar aan totdat de controledrukmeter de waarde aangeeft.
 4. Draai daarna de instelschroef uit tot het instrument schakelt en de continuïteitstester of het controlelampje reageert.
 5. Verlaag vervolgens de druk totdat de drukschakelaar terugschakelt en verhoog deze vervolgens weer om het schakelpunt te controleren. Indien nodig moet het schakelpunt worden gecorrigeerd door de instelschroef te verdraaien. Herhaal de procedure totdat het gewenste schakelpunt is bereikt.

Instelling van het reset-punt

Bij sommige toepassingen wordt in plaats van het schakelpunt het resetpunt ingesteld, b.v. voor de bewaking van de minimumdruk. Hier is de procedure vergelijkbaar met het schakelpunt, maar zonder de instelschroef in te draaien.

 1. Verhoog de druk tot het instrument omschakelt.
 2. Verlaag dan de druk tot het instrument terugschakelt en stel de positie van de instelschroef overeenkomstig in. De vuistregel hier is:
  Instelpunt < Werkelijke waarde: Draai de schroef uit
  Instelwaarde > Werkelijke waarde: Draai de schroef naar binnen

Instellen van de hysteresis (niet bij alle modellen)

Stel hiervoor eerst het schakelpunt in en controleer vervolgens het resetpunt (zie boven). Afhankelijk van het resetpunt wordt de hystereseschroef naar binnen of naar buiten gedraaid. Daarna moet het schakelpunt worden gecontroleerd, omdat wijzigingen aan de hystereseschroef ook van invloed zijn op het schakelpunt.

Opmerking
Een overzicht van de verschillende mechanische drukschakelaars alsook verdere technische informatie vindt u op de WIKA website. Als u vragen heeft, helpt uw contactpersoon u graag verder.

Lees ook onze artikelen
Drukschakelaar in boosterpompenGeef een reactie
Gegevensbescherming Regel