Normally open switch function

Drukschakelaars (bijvoorbeeld een ‘’normaal open contact’’) worden vaak gebruikt voor de bewaking en besturing van veiligheidsfuncties om over- of onderdruk te signaleren en zo schade aan de machine of het systeem te voorkomen. Schakelaars met de ‘’normaal geopende’’ schakelfunctie zijn de meest gebruikte schakelaars, omdat ze met de activering van de schakelfunctie een schakeling completeren en zo het vervolgproces direct kunnen activeren.

‘’Normaal open contacten’’ of schakelaars met de ‘’normaal open’’ schakelfunctie zijn bekend in het dagelijks leven – zoals bij lichtschakelaars. Een lichtschakelaar is over het algemeen een ‘’normaal open contact’’ dat bij bediening een schakeling sluit en zo de stroom naar de in serie geschakelde gloeilamp laat stromen (zie afb.). Een ‘’normaal open contact’’ verandert zijn schakeltoestand van ‘’open’’ in ‘’gesloten’’ wanneer hij het ingestelde schakelpunt overschrijdt.

Toepassingsvoorbeelden van drukschakelaars met ‘’normaal open’’ schakelfunctie

De ‘’normaal open’’ schakelfunctie wordt veel gebruikt in industriële toepassingen, omdat deze een directe besturing van een veiligheids- of besturingsfunctie mogelijk maakt. Wanneer een drukschakelaar met ‘’normaal open’’ functie detecteert dat een kritische drukwaarde is bereikt, d.w.z. de grenswaarde is overschreden, dan maakt de schakelaar een schakeling compleet. Heeft men (bijvoorbeeld) een veiligheidsysteem, zoals een noodstopsysteem of een alarmklaxon, in serie geschakeld met de schakelaar, dan wordt deze in serie geschakeld en daarmee direct – effectief ‘’ingeschakeld’’ – geactiveerd. Zo vervult een drukschakelaar met een ‘’normaal open’’ functie directe regelfuncties wanneer de druk de kritische waarde overschrijdt of onderschrijdt.

Mechanische drukschakelaars worden vaak gebruikt voor de directe regeling van grotere belastingen, zoals motoren of pompen, omdat ze afhankelijk van hun constructieve vaak over voldoende schakelstroom beschikken. Elektronische drukschakelaars, maar ook mechanische drukschakelaars met goudcontacten worden tegenwoordig meestal bewaakt door een PLC of centraal regelsysteem. De PLC stuurt de veiligheidsfunctie aan met een aparte schakeling. Drukschakelaars worden vandaag de dag nog steeds gebruikt als veiligheidscomponent, waarbij, hoewel de systeemdruk al continu wordt bewaakt, een kritische druk (en dus een gevaar voor mens en machine) moet worden vermeden.

Naast ‘’normaal open’’ bieden fabrikanten van drukschakelaars een breed scala aan schakelfuncties voor alle toepassingen, zoals ‘’normaal gesloten’’ of ‘’omschakeling’’. ‘’Normaal open’’ en ‘’normaal gesloten’’ beslaan ruim 95% van alle drukschakelaartoepassingen, terwijl ‘’omschakeling’’ voornamelijk voor specifieke toepassingen wordt gebruikt.

Uw contactpersoon helpt u graag bij het kiezen van een geschikte drukschakelaar.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel