Float-based interface measurement in the process industry

Men spreekt van een interfacemeting als twee verschillende vloeistoffen in een tank of container onafhankelijk van elkaar worden gemeten. Zo’n grensvlakmeting is altijd nuttig als de vloeistoffen niet mengbaar zijn met elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij olie en water.

Voorbeeld van een interfacemeting: Olie boven en water onder

In de praktijk wordt de niveaumetingtechnologie op basis van vlotters vaak gebruikt voor interfacemetingen. Twee vlotters worden aangepast aan de respectieve dichtheden van de twee vloeistoffen. Dit resulteert in een eenvoudige maar zeer betrouwbare interfacemeting.

Een belangrijk voordeel van deze meetmethode is dat er geen tijdrovende instellingen hoeven te worden gedaan op de niveausensor. Bovendien is de niveaumeting op basis van vlotter eenvoudig te installeren en grotendeels onderhoudsvrij.

 

 

Interface measurement with two floats and two head transmitters

Interface meting met twee vlotters en twee hoofdzenders

 

 

Bekend om zijn robuustheid: de reed ketting

In toepassingen met hoge schok- en trillingsvereisten heeft de reedketting naam gemaakt als een beproefde technologie voor niveaumeting. Het magneetsysteem in de vlotter bedient reedcontacten die zich in de geleidebuis op een weerstandsmeetketting bevinden. De serieschakeling van de reedcontacten en weerstanden genereert een variabele weerstandswaarde die proportioneel verandert met het niveau. Een op de kop gemonteerde transmitter zet de gemeten weerstandswaarde vervolgens om in een 4 … 20mA/HART® uitgangssignaal. Afhankelijk van de keuze van de hoofdtransmitter zijn ook andere uitgangssignalen mogelijk, zoals PROFIBUS© of FOUNDATION™ Fieldbus.

Deze standaardconfiguratie kan heel eenvoudig worden aangepast om de niveaus van twee vloeistoffen tegelijk te kunnen bewaken. In interfacetoepassingen kan een tweede transmitterkop worden gebruikt om de positie van een tweede vlotter te evalueren. Dit betekent dat een meetinstrument met een reed-ketting twee vlotters kan bewaken via twee onafhankelijke 4 … 20mA/HART® signaaluitgangen. Het bewaken van interfacetoepassingen met twee vlotters is dus geen probleem voor de reed niveautransmitter.Opmerking
Meer informatie over niveaumeting met vlotters vindt u op de WIKA website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Vlotterschakelaar: Wat is het en hoe werkt het eigenlijk?
Reed-niveausensor: Flexibel vastleggen van het meetbereik
Wat zijn “deadbands” bij een vlotterschakelaar?Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel