technical passport

Vergelijkbaar met een identiteitskaart zijn alle technische producten en apparatuur die in een van de GOS-landen (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) worden gebruikt: Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan) hebben een zogenaamd „technisch paspoort“. Waarom een technisch paspoort nodig is en wat daarachter zit, wordt hieronder nader toegelicht.

Voorwaarde voor een EAC-certificering

In tegenstelling tot het EAC- of metrologisch certificaat kan het technisch paspoort rechtstreeks door de fabrikant van het product worden afgegeven. Er zijn geen eerdere audits of certificeringsprocedures nodig. De EAC-normalisatie beschrijft de noodzaak van een technisch paspoort. De meettechniek die onder deze EAC-normen valt, kan daarom alleen in de Euraziatische Economische Zone in combinatie met het technisch paspoort worden gebruikt. De technische normen van de overige GOS-landen vereisen ook de afgifte van een technisch paspoort voor technische producten en apparatuur. De fabrikant overhandigt het technisch paspoort aan de exploitant van het product of de apparatuur. Het technische paspoort vergezelt het bijbehorende product gedurende de gehele levenscyclus. Reparaties, herkalibraties van meetapparatuur of onderhoudswerkzaamheden kunnen in het technisch paspoort worden gedocumenteerd.

Inhoud van een technisch paspoort

Een technisch paspoort moet worden afgegeven in de Russische taal en bevat ten minste de volgende gegevens:

  • Basisinformatie over het product (beoogd gebruik, datasheetnummer, certificaten, registraties, fabrikant, enz.)
  • Productspecificaties en technische gegevens (nauwkeurigheidsspecificaties voor meetinstrumenten, IP bescherming, gewicht, afmetingen, transportomstandigheden, enz.)
  • Leveringsomvang
  • Serienummer, TAG-nummer
  • Opmerkingen over kwaliteitscontrole en productienormen en ook de handtekening van de kwaliteitsvertegenwoordiger
  • Garantieduur en -voorwaarden
  • Voor meetinstrumenten: Herijkingsinterval

Elk technisch paspoort is uniek en moet daarom voor elk artikel afzonderlijk worden afgegeven. Een technisch paspoort is niet verplicht voor het importeren van een technisch product in een van de GOS-landen, maar is wel (uiterlijk) vereist bij de ingebruikname van het systeem of product in het land van bestemming.

Additioneel
Heeft u het volledige documentatiepakket uit één hand nodig, bestaande uit een technisch paspoort, certificaten en een verklaring? WIKA biedt deze service graag aan. Uw contactpersoon helpt u graag verder.wik

Lees ook onze blogs:
EAC – Het certificeringssysteem van de Euraziatische Economische Unie in overzicht
The metrological certificate – Measuring equipment approval in the Eurasian Economic ZoneKommentar verfassen