Een pre-volume “deflagratie” vlamvertrager of – eenvoudiger gezegd – een vlamvertrager voorkomt het doorslaan van vlammen, via een meetinstrument, in een zone 0 (gas) gevaarlijke zone. Deze beschermende werking speelt daarom een belangrijke rol, vooral bij procesinstrumentatie in de chemische industrie. Ook in de afvalwaterindustrie, met name in het mobiele afvalwatervervoer, verhoogt deze technologie de operationele veiligheid.

In dichtbevolkte gebieden transporteren rioolstelsels afvalwater naar waterzuiveringsinstallaties. In landelijke gebieden ontbreekt echter vaak de benodigde infrastructuur. Afvalwater van huishoudens stroomt in septische tanks of beerputten. Om deze te legen gebruiken bedrijven voor het beheer van afvalstoffen vacuümwagens met tankers. Deze voertuigen brengen hun lading vervolgens voor verwerking naar de dichtstbijzijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Mogelijk gevaar van brandbare dampen

Het transport er naartoe houdt bepaalde risico’s in. Op het oppervlak van het onbehandelde afvalwater in de gesloten verzameltank van het voertuig vormt zich een laag koolwaterstof . Deze kan brandbare dampen veroorzaken. Dit betekent dat de binnenkant van de tank overeenkomt met een zone 0 gevaarniveau. Volgens de definitie heerst er constant of over een langere periode van tijd een explosieve atmosfeer.

Vlamvertrager in de manometer

Een sticker markeert de zonescheiding.

Net als in de toepassing uit het artikel is de vlamvertrager in het hier afgebeelde membraanafdichtingssysteem eveneens geïntegreerd in een manometer met een uitgangssignaal. De sticker markeert het punt waar de beveiligde zone begint.

De drukmeetinstrumenten gebruikt voor tankbewaking moeten aan de vereiste voor gebruik in een zone-0 omgeving voldoen. Daarom voorziet een fabrikant van vacuümwagens zijn voertuigen van een membraanafdichtingssysteem van WIKA. Op de membraanafdichting met spoelmembraan bevindt zich een ATEX-goedgekeurd model PGT23-manometer met een geïntegreerd model 910.21 pre-volume “deflagratie” vlamvertrager.

Zowel ATEX- als IECEx-goedkeuring

De vlamvertrager voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde NEN-EN ISO 16852:2016-norm. Daarom kan hij op een zone 0 worden aangebracht. Bovendien is model 910.21 de eerste vlamvertrager op de markt die over IECEx-goedkeuring beschikt, naast ATEX-goedkeuring. De producent van vacuümwagens verhoogt dus de mogelijkheid tot exporteren van zijn voertuigen.

Drukinformatie tijdens het rijden

Het model PGT23-manometer, waarin de vlamvertrager is opgenomen, is een hybride instrument. Naast het mechanische drukdisplay beschikt het over een analoog uitgangssignaal (4 … 20 mA). Het signaal wordt overgedragen naar de cabine van de vacuümtanker, zodat informatie over de druk in de tank te allen tijde beschikbaar is, zelfs tijdens het rijden.

Let op
Naast de PGT23 combineert WIKIA de vlamvertrager ook met andere drukmeetinstrumenten en membraanafdichtingssystemen voor explosiegevaarlijke omgevingen. Technische specificaties betreft het model 910.21 pre-volume deflagratie vlamvertrager staan vermeld op de WIKA-website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt uw contactpersoon u graag verder.


Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel