Flow rate is calculated by a man wearing a yellow safety helmet and carrying a tablet in a plant.

Elke dag stromen er miljoenen kubieke meters vloeistof of gas door de leidingen van industriële processen. Om deze op de juiste manier te kunnen transporteren, regelen en bewaken, moet het debiet van tevoren worden berekend.

Het debiet, ook wel volumestroom genoemd, is een fysische grootheid. Het definieert hoeveel volume van een medium er door een doorsnede gaat binnen een bepaalde tijdseenheid. 

Hoe kan de doorstroomsnelheid worden berekend?

Het debiet of de volumestroom van een medium wordt bepaald met behulp van de volgende debietberekening. Voorwaarde hiervoor is dat de stroomsnelheid van het medium (v) en de doorsnede van de pijp (A) bekend zijn. De formule voor de volumestroom (q) is:

Volumestroom = dwarsdoorsnede van de pijp * (gemiddelde) stroomsnelheid (q = A * v)

Welke factoren beïnvloeden de doorstroming?

De juiste keuze van de meettechnologie hangt af van de toepassing en het procesmedium. De temperatuur, de procesdruk en de viscositeit van het medium spelen een cruciale rol.

Welke opties zijn er om het debiet te monitoren?

WMet behulp van stromingsschakelaars, ook wel bekend als flowmonitoren, kan de stroming van gasvormige of vloeibare media worden bewaakt. Mechanische debietschakelaars die met een schoep werken, meten echter niet het debiet. Ze detecteren alleen of er een stroming is of niet. Elektronische debietschakelaars daarentegen gebruiken de koeling van een verwarmd element om de plaatselijke stroomsnelheid van een vloeistof in een pijpleiding te meten. De stroomsnelheid kan daarom worden berekend met bekende stromingsomstandigheden en leidingdoorsneden.

Naast stromingsschakelaars heeft WIKA ook primaire stromingselementen in het assortiment. Deze worden gebruikt om de exacte debietwaarden van vloeistoffen en gassen te meten. Tot slot is het mogelijk om met WIKA luchtdebietsensoren de totale druk, de statische druk en de gemiddelde luchtsnelheid te meten in ventilatie- en airconditioningtoepassingen.

Opmerking
Een selectie van onze producten en meer technische informatie over debietschakelaars, primaire stromingselementen, ultrasone debietmeters, elektromagnetische debietmeters en luchtstroomsensoren vindt u op de WIKA website. Hebt u verder nog vragen, dan helptr contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Membraandichtingen voor stabiele debietmeting in diepe zeeën
Hoe werkt een calorimetrische debietschakelaar?
Voordelige debietbewaking met een calorimetrische debietschakelaar
Drukcontrole in UHT-fabriek zonder besmettingsgevaarGeef een reactie
Gegevensbescherming Regel