Wat betekent RoHS nu eigenlijk?

| | Know-how
RoHS-compliant - seal

RoHS is een afkorting voor ‘’Beperking van (het gebruik van bepaalde) gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur’’. Oorspronkelijk werd de afkorting RoHS gebruikt voor de EG-richtlijn 2002/95/EG. Aanzienlijke wijzigingen – voor meer …

Read more