Absolute and relative pressure

Hoe worden absolute en relatieve drukmeetbereiken onderscheiden? Er zijn aanzienlijke internationale verschillen. Deze kunnen in het volgende voorbeeld worden verklaard.

  • Europa: 0 … 10 bar / 0 … 10 bar abs
  • Amerika: 0 … 150 psig / 0 … 150 psia

In Europa worden alleen de absolute meetbereiken geïdentificeerd (door de afkorting ‘’abs’’ achter de eenheid). In Amerika wordt het druktype altijd aangegeven, maar met een ander naamgevingssysteem (g = manometer = relatieve druk). Dit is vooral verwarrend als in Amerika de drukeenheid ‘’bar’’’nodig is voor een absoluut meetbereik of als in Europa een relatieve drukapparaat met de eenheid ‘’psi’’ nodig is. Wat is in dit geval de juiste benaming? WIKA- groep heeft de volgende procedure afgesproken: als de eenheid psi wordt gebruikt, wordt een ‘’g’’ of een ‘’a’’ toegevoegd volgens het Amerikaanse systeem. Voor alle andere eenheden houden wij ons aan de Europese norm en alleen de absolute meetbereiken worden gemarkeerd met een aparate ‘’abs’’.