certified pressure gauge

In het algemeen wordt de term ‘’verificatie’’ vaak verward met ‘’kalibratie’’. In tegenstelling tot kalibratie, waarbij de afwijking van een gemeten waarde wordt bepaald en gecertificeerd van een standaard, gaat verificatie veel verder dan dat en is alleen in zeer bijzondere gevallen een wettelijke verplichting.

Voor een aantal meetinstrumenten geldt een door de staat aangestuurde wettelijke verplichting tot verificatie. Dat betekent dat ze alleen mogen worden gebruikt als ze zijn geverifieerd door een nationaal erkend testlaboratorium. Verificatie is daarom het door de staat voorgeschreven testen van meetinstrumenten. Hierbij wordt aan de hand van een consistentiekwaliteitstest bepaald of de meetinstrumenten geverifieerd kunnen worden. Bij de daaropvolgende metrologische controle wordt gecontroleerd of het meetinstrument voldoet aan de aangegeven maximaal toelaatbare fouten en aan andere eisen die in de controleverordening of in de EU-richtlijnen zijn vastgelegd. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld watermeters, commerciële weegschalen, benzinepompen, radarmeetinstrumenten of meetapparatuur voor uitlaatgassen van motorvoertuigen. Bovendien moeten manometers daarom alleen worden gecontroleerd als hun geschiktheid (bijvoorbeeld vanwege een specifieke meetnauwkeurigheid) dient om de gezondheid en veiligheid van mensen te beschermen of om afmetingen te meten in het vrije verkeer van goederen.

Overzicht van de verschillen tussen verificatie en kalibratie

VerificatieKalibratie

Verificatie – Alleen wanneer dit wettelijk vereist is (niet ISO9000ff)

  • Vaststellen of de wettelijke voorgeschreven grenswaarden voor vertificatiefouten worden nageleefd
  • Officieel erkende en wettelijke bindende vertificatietesten
  • Verificatiecertificering of conformiteitscertificaat (‘’eerste verificatie’’)

DKD kalibratie – Specifiek als metrologische traceerbaarheid noodzakelijk is.

  • Per kalibratiepunt worden de afwijking en de meetonzekerheid bepaald en gedocumenteerd in het kalibratiecertificaa
  • Betrouwbare meetresultaten met traceerbaarheid volgens internationale normen
  • DKD kalibratie certificaat

Opmerking
Het WIKA kalibratielaboratorium is geaccrediteerd door de Duitse accreditatie-instelling (Deutsche Akkreditierungsstelle – DakkS) in overeenstemming met DIN EN ISO / IEC 17025 voor de meetparameters temperatuur, druk, DC stroom, DC spanning en DC weerstand. Als u geïnteresseerd bent in onze diensten, neemt u dan gerust contact met ons op via service.nl@wika.com.

Lees meer over de verschillen tussen kalibratie, verificatie en aanpassing in de volgende video:Kommentar verfassen