Kalibratie lengte-meetinstrumenten

Lengte-meetinstrumenten vallen als testinstrument onder de risicobepaling van ISO 9001. Als gevolg van de toenemende veiligheidseisen is het belang van kalibratie in verband hiermee groter. In het verleden kon vaak worden volstaan met een good-bad test, zoals bijvoorbeeld ook met conische schroefdraadmaten. Door het bepalen van de werkelijke afmetingen van de effectieve steekdiameter kunnen hier nu meer concrete bevindingen worden afgeleid.

Naast meetapparatuur worden in de productie ook dagelijks referentiematen gebruikt. Ook ijkingsinstrumenten, standaard manometers, manometers met schroefdraadverbinding, testing pins en parallel gauge blocks worden met duizenden stuks gebruikt. Vaak wordt deze dienst door externe dienstverleners uitgevoerd. Zo voert WIKA met zijn kalibratielaboratoria deze testen als service uit. De noodzaak van kalibratie ligt niet alleen bij de normen waaraan moet worden voldaan, maar ook bij de optimalisatie en borging van de processen.

Noodzaak van kalibratie voor lengte-meetinstrumenten

ISO 9001 legt meer nadruk op de mogelijkheid van negatieve invloeden op de kwaliteit van producten. Een constructieve risicobeoordeling houdt in dat de interne testapparatuur regelmatig wordt gekalibreerd als toezichthoudende instantie. ISO 9001 vereist een regelmatige kalibratie van de meetinstrumenten die rechtstreeks verband houden met de productkwaliteit. Een vereist kalibratie-interval wordt niet gespecificeerd.

De frequentie van de kalibratie wordt dan ook bepaald door het betreffende bedrijf. De belangrijkste criteria zijn de gebruiksfrequentie en hun eigenschappen en toestand. De testintervallen kunnen alleen individueel worden bepaald, omdat ze door verschillende factoren worden beïnvloed: worden de testonderdelen gebruikt om droge of gesmeerde onderdelen te meten? Wordt de schroefdraad door het personeel ‘’licht met de hand aangedraaid’’? Bij WIKA is de interne cyclus van een nieuwe meter bijvoorbeeld één jaar. Afhankelijk van de resultaten wordt dan de volgende cyclus gedefinieerd. Met name bij het kalibreren van de manometer met schroefdraadverbinding zijn er nog een aantal handmatige stappen nodig.

Conclusie

Samenvattend: kalibratie is in alle gevallen noodzakelijk om de juiste meetresultaten te garanderen en de kosten te verlagen door de stilstand van machines en installaties tot een minimum te beperken. Op basis van de genoemde veiligheidseisen staat een regelmatige kalibratie en controle van de testapparatuur – en dus van de lengte-meetinstrumenten – centraal.

Opmerking
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om ons serviceteam op werkdagen van 08:30 tot 17:00 (vrijdag tot 16:00) telefonisch te contacteren op +31 475 850 759. Meer informatie over ons kalibratie- en servicecentrum vindt u op de website van WIKA.

Zie ook dit artikel
Kalibratie van manometers met conische schroefdraadverbindingKommentar verfassen