Block and Bleed Valve

Een block en bleed afsluiter kan worden gebruikt om te voorkomen dat de verontreiniging van een te testen apparaat (DUT) naar een drukregelende kalibrator stroomt. Deze procedure omvat het “uitoefenen” en ontluchten van de DUT en de eigenlijke kalibratie. Uw procedure kan anders zijn, maar het essentiële principe van het voorkomen van een stroom van de DUT naar de regelaar kan op elke procedure worden toegepast.

Uitoefenen en zuiveren van de DUT

 1. Voordat u de DUT op het systeem aansluit, dient u zoveel mogelijk vloeistof uit de DUT te verwijderen.
 2. Sluit het systeem aan zoals hierboven afgebeeld, met de regelaar uitgeschakeld en zowel het block als de bleed afsluiter gesloten.
 3. Gebruik de regelaar om een druk toe te passen die dicht bij de volledige schaaldruk van de DUT ligt.
 4. Open de block afsluiter langzaam om de DUT onder druk te zetten. (let op: het gas zal van de regelaar naar de DUT stromen – hoge tot lage druk).
 5. Nadat het systeem onder druk is gezet, sluit u de block afsluiter.
 6. Open de bleed afsluiter en ontlucht het systeem op atmosferische druk. Let op het carter om te zien of er een vloeistof wordt gespoeld.
 7. Sluit de bleed afsluiter.
 8. Herhaal de stappen 3 tot 7 zoals vereist om de DUT te “oefenen” of totdat er geen vloeistof meer uit het systeem komt.
 9. Met de block en bleed afsluiter gesloten, ontlucht de regelaar.

Kalibratieprocedure

Opmerking: Bij het regelen van de schaalverkleining of het ontluchten van de regelaar vanaf een druk boven de atmosferische druk, zal het drukmedium dat is aangesloten op de meet-/regelpoort van de regelaar door de regelaar stromen en door de uitlaat- of ontluchtingspoort naar buiten stromen. Door een block en bleed afsluiter toe te voegen en de onderstaande procedure te volgen, wordt voorkomen dat insluitingen in de DUT in de regelaar terechtkomen.

Downscale

 1. Voortbouwend op de volledige schaalwaarde in de upscale kalibratie, stap 5.
 2. Sluit de block afsluiter.
 3. Open de bleed afsluiter iets en sluit deze nadat de druk op de DUT is afgenomen tot een waarde die lager is dan of gelijk is aan de volgende instelwaarde die naar beneden gaat.
 4. vVoer in de regelaar een instelwaarde in die gelijk is aan de volgende instelwaarde die naar beneden gaat. Opmerking: De regelaar zal in de controlemodus onmiddellijk naar de ingevoerde streefwaarde sturen. Tijdens deze operatie ontlucht de controller het gas via de regelaar van de controller via de uitlaatpoort, maar omdat de block afsluiter gesloten is, is de potentiële vervuiling van de DUT geïsoleerd.
 5. Als de regelaar stabiel wordt, opent u de block afsluiter.
 6. Neem de meting van de controller en de DUT en neem op.
 7. Herhaal de stappen 2 – 6 totdat een meting is gedaan voor het laatste instelpunt boven het nulpunt.
 8. Zet de regelaar met gesloten block valve in de ontluchtingsmodus.
 9. Open de bleed afsluiter en neem een nulmeting van de DUT.

Geef een reactie