Uitgever

WIKA Benelux 
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Nederland
E-mail: info@wika.nl

Copyright
Deze website van WIKA Benelux valt onder het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website (tekst, foto’s, afbeeldingen, geluid, video en animatiebestanden etc.) en de opmaak daarvan vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Dupliceren, verwerken, bewerken of beschikbaar stellen voor derden in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WIKA Benelux. Sommige pagina’s van de website van WIKA vallen onder het auteursrecht van derden. Tenzij anders vermeld zijn wettelijke eisen van toepassing op alle gebruikte merknamen.

Garantie
Deze website is gebouwd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de beschikbaar gestelde informatie actueel, correct en compleet is. Hetzelfde geldt voor alle andere internetpagina’s waar links naar verwijzen. WIKA Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina’s die via deze koppelingen bezocht kunnen worden. Voorts is WIKA Benelux uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortkomende uit het gebruik van deze website (mits de schade niet het gevolg is van nalatigheid of een grove fout).

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘’Google’’). Google Analytics maakt gebruik van ‘’cookies’’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om hem andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl