Level can be monitored with diaphragm seal system with integrated differential pressure transmitter.

Scheidingsmembraansystemen zijn ideaal voor vele processen in de chemische industrie als resistente en veilige meetoplossing, bijvoorbeeld om met behulp van differentiaaldruk het niveau in een reactor te bewaken. Juist voor deze taak gebruikt een fabrikant van tereftaalzuur (Purified Terephthalic Acid, PTA) een dergelijke meetopsteling met een geïntegreerde differentiaaldruktransmitter. Met het oog op het agressieve medium en de meetpunt locatie in de reactor hangt hun betrouwbaarheid voornamelijk af van het scheidingsmembraan. In dit geval gaat het om een op maat gemaakt product van WIKA met een extra lang verlengstuk gemaakt van een speciaal materiaal.

PTA is een van de meest benodigde chemische basismaterialen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van verzadigde polyesters zoals PET. De meest gangbare methode voor de productie van PTA is de katalytische oxidatie van p-xyleen in de vloeistoffase. Dit is een proces met meerdere stappen, waaronder oxidatie, kristallisatie, kristalscheiding en drogen.

Scheidingsmembraansysteem voor niveau is sterk belast

Om een optimaal product te bereiken moet de temperatuur in de reactor zich te allen tijde tussen 150 °C en 200 °C bevinden. Zowel de hitte als de corrosieve stoffen in het reactiemengsel leggen veel druk op de drukmeetinstrumenten die tijdens het proces worden gebruikt. Dit geldt ook voor het scheidingsmembraansysteem dat het niveau meet.

Bij niveaubewaking speelt echter nog een andere uitdaging mee: Reactoren in PTA-productie hebben een vrij dikke wand om warmteverlies te voorkomen. Dat betekent: Een standaard scheidingsmembraan is uitgesloten.

Verlengstuk voor beide meetpunten van tantaal

A diaphragm seal system for determining a level using differential pressure

Het niveau in een PTA-reactor kan bewaakt worden met een scheidingsmembraansysteem met een differentiaaldruktransmitter en een extra-lang tantaal verlengstuk. De foto toont een meetopstelling met het type DPT-20 transmitter van WIKA

WIKA maakte daarvoor een specifieke versie van het type 990.29 met een insteeklengte tot 350 mm. Op verzoek van de klant werden alle componenten die in aanraking komen met het medium van tantaal gemaakt, d.w.z. van het membraan inclusief het dichtvlak. Dit is omdat zowel het procesmedium als de corrosieve damp de ruimte tussen de vataansluiting en het verlengstuk kunnen binnendringen.

Een materiaalcombinatie met roestvrij staal, zoals vaak wordt gebruikt in vergelijkbare toepassingen, zou een dergelijke agressie niet lang kunnen weerstaan. De WIKA-oplossing daarentegen biedt uitstekende corrosieweerstand en dus een overeenkomstig lange levensduur voor de meetopstelling, wat in geval van de PTA-toepassing voor een precisie van 0,1% van het bereik zorgt.

Opmerking
Op de WIKA-website vindt u meer technische informatie over het model 990.29 scheidingsmembraan, dat voor niveaumeting gecombineerd kan worden met de model DPT-20 differentiaaldruktransmitter. Daar krijgt u tevens een algemeen overzicht van WIKA-meetoplossingen voor de chemical sector en kunt u een bijbehorende brochure downloaden. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Elektronische drukverschilmeting voor niveaubewaking
Duurzame nauwkeurigheid voor scheidingsmembraansystemen in vacuümprocessen
Pesticideproductie met backup drukmeting
Scheidingsmembraansysteem met membraanbewaking – ook digitaal

Meer informatie over de turndownfunctie van de procestransmitters van WIKA vindt u in de onderstaande video.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel