Scheidingsmembraansystemen in het vacuümproces

Een scheidingsmembraansysteem in een vacuümproces staat voor een enorme uitdaging – het moet een betrouwbaar meetresultaat leveren, zelfs wanneer tegelijkertijd de druk daalt en de temperatuur stijgt. Het voorbeeld van een chemisch bedrijf dat ftaalzuuranhydride (PA) produceert laat zien dat het geenszins vanzelfsprekend is dat consequent aan deze vereiste kan worden voldaan.

PA wordt voornamelijk gebruikt als weekmaker voor kunststoffen. Het wordt echter ook in de productie van synthethische harsen en lakken gebruikt. De exploitant van de installatie verkrijgt deze verbinding via de katalytische oxidatie van o-xyleen in de gasfase, gevolgd door een vacuüm destillatieproces.

Kritische fase voor drukmeting

In dit proces treedt de kritische fase voor drukmeting op in de destillatiekolom. Daar kan de procestemperatuur tot meer dan 230 °C stijgen, terwijl de druk daalt tot 100 mbar abs. Met een dergelijk tegenstrijdige actie bereikt de conventioneel geïnstalleerde meettechnologie zijn prestatielimiet relatief snel, waar de eerder genoemde fabrikant gedwongen achterkwam – alle instrumentatie liet na slechts veertien dagen een meetafwijking buiten de vastgelegde tolerantie zien.

Scheidingsmembraansysteem paste zich in alle opzichten aan het vacuümproces aan

Membraanafdichtingssysteem voor vacuümproces

Het scheidingsmembraansysteem is precies op maat gemaakt voor de omstandigheden van het vacuümproces en getest onder toepassingsomstandigheden.

Vandaar dat het bedrijf WIKA benaderde met de vraag naar een meetoplossing die zijn taak met de vereiste nauwkeurigheid ook op lange termijn onder de beschreven omstandigheden zou vervullen. WIKA deed een beroep op zijn diepgaande expertise en ontwikkelde een scheidingsmembraansysteem voor het vacuümproces, bestaande uit een procestransmitter (type IPT-20), een flenstype scheidingsmembraan met vlak membraan (type 990.27) en een capillairaansluiting.

Alle elementen van dit meetsysteem werden specifiek voor de toepassing gekozen. Siliconenolie KN32 werd daarom gekozen als vulvloeistof voor druktransmissie. De reiniging en conditionering van het scheidingsmembraan, de capillair, de verbindingsstukken en het geautomatiseerde vulproces waren ook exact op elkaar afgestemd. Door de gevoelige bereiken kan slechts één druppel vloeistof te veel of te weinig de volumebalans van het scheidingsmembraansysteem destabiliseren en de werking ervan dus verstoren. Als gevolg hiervan wordt een juiste meting niet langer gegarandeerd.

Test onder toepassingsomstandigheden

Na het reinigen werden alle onderdelen van het scheidingsmembraansysteem eerst zoals gebruikelijk volledig in een enkele eenheid gelast, gevolgd door het vullen en afstellen van het systeem. Vóór aflevering vond echter nog een andere cruciale stap plaats – in het laboratorium simuleerde WIKA in overeenstemming met de omstandigheden van de klant een vacuümproces voor het scheidingsmembraansysteem en onderwierp het aan een thermisch verouderingsproces. Deze test bevestigde de geschiktheid van het meetsysteem voor het proces.

Let op
Nadere informatie over de scheidingsmembraansystemen van WIKA staat vermeld op de WIKA-website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt uw contactpersoon u graag verder.

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over de functionaliteit, toepassingsgebieden en voordelen van scheidingsmembranen:Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel