Warmteafvoer

| Know-how
heat and cold

"In het beste geval meet een thermometer slechts zijn eigen temperatuur". Het doel is dus de temperatuur van het sensorelement gelijk te stellen aan die van het te meten medium. Pas dan geeft de thermometer de werkelijke temperatuur van het medium aan. De …

Lees meer