WIKA TC84

Vergassingsreactoren stellen door hun zware procesomstandigheden hoge eisen aan de daar gebruikte instrumenten. Veel fabrikanten hebben hierop gereageerd en hun producten dienovereenkomstig aangepast. Maar wat zijn de optimalisatiemogelijkheden voor thermokoppels voor gebruik bij hogere procesdrukken?

De uitdaging: “Vergassingsreactoren”
In een vergassingsreactor heerst een extreem agressieve procesatmosfeer en daarmee het risico op vergiftiging van het edelmetaalthermokoppel. De procesomstandigheden leiden vaak tot stilleggingen en bedrijfsonderbrekingen. Winstgevendheid en veiligheid zijn dus twee belangrijke thema’s in verband met de gebruikte instrumenten.

WIKA saffierthermokoppel TC84

WIKA saffierthermokoppel TC84

Methode van oplossing: Saffierthermokoppel
Door het gebruik van een saffierbeschermingsbuis wordt het thermokoppel bij hoge temperatuur beschermd tegen vergiftiging door de agressieve procesatmosfeer tijdens het gebruik. De reden hiervoor is de monokristallijne structuur. Het saffier-design thermokoppel heeft door zijn constructie een aanzienlijk hogere levensduur dan andere hogedruk thermokoppels en draagt daardoor bij aan een duidelijke vermindering van de stilstandtijd van het proces.

Voordelen van een saffierthermokoppel

  • 3 keer langere levensduur in vergelijking met zuiver keramische thermowells door de monokristallijne structuur van de saffierthermowell
  • Hoge procesveiligheid met processen tot 1.700 °C en 65 bar
  • Kostenbesparing door het wegvallen van complexe spoelsystemen en afsluiters en fittingen voor debietmeting
  • Vermindering van ongeplande stilstand
  • Verminderde veiligheid tegen het ontsnappen van giftige stoffen door een dubbel afdichtingssysteem
Bouw van het TC84 saffierthermokoppel

Bouw van het TC84 saffierthermokoppel

Speciale constructie van een saffierthermokoppel

De speciale constructie van een saffierthermokoppel zorgt voor meer veiligheid..

  • De primaire afdichting dient als bescherming tegen het ontsnappen van giftige procesgassen bij hoge druk en ook bij hoge temperaturen.
  • De secundaire afdichting is de waarborg bij een storing in de primaire afdichting als gevolg van een niet te voorziene verstoring van de primaire afdichting.
  • De keramische buitenste thermowell dient als bescherming tegen zware procesomstandigheden
  • De saffierthermowell beschermt intern tegen vervuiling van de thermokoppels door diffusie.

Let op
WIKA heeft het TC84 saffier-design, een thermokoppel met hoge temperatuur, speciaal ontwikkeld voor gebruik in vergassingsreactoren. Meer informatie over de TC84 kunt u vinden op de website van WIKA en in onze flyer.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel