Diaphragm seal system with diaphragm monitoring

Een scheidingsmembraansysteem met membraanbewaking van WIKA voldoet aan de hoogste veiligheidseisen in sanitaire toepassingen. Het type DMSU21SA met procestransmitter en HART®-protocol (omslagfoto) kan ook in gedigitaliseerde omgevingen worden geïntegreerd.

Waarom ontwikkelde WIKA het gepatenteerde systeem voor membraanbewaking? Omdat membraanafdichtingen simpelweg robuust zijn. Daarom zijn ze vooral geschikt om elektronische drukmeetinstrumenten op kritische processen aan te sluiten. Versies met spoelmembranen kunnen ook gereinigd worden zonder resten achter te laten, een must in farmaceutische processen of in de voedingsindustrie.

Agressieve procesomstandigheden kunnen het membraan op de lange termijn beschadigen

In het geval van aanhoudend zware procesomstandigheden kan schade aan membranen die over het algemeen resistent zijn niet geheel worden uitgesloten. Agressieve reinigingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld langdurige corrosie veroorzaken. In extreme gevallen kan dit tot scheurtjes of perforaties in het gevoelige drukelement leiden. De vloeistof voor druktransmissie ontsnapt via deze beschadigde plekken en besmet het product. Een dergelijk incident wordt gebruikelijk te laat opgemerkt, bijvoorbeeld pas aan het einde van een batch. Als gevolg hiervan kunnen de economische verliezen aanzienlijk zijn.

Scheidingsmembraansysteem met twee membranen in serie

Dwarsdoorsnede door het onderste gedeelte van een membraanafdichting met membraanbewaking. In de rechterhelft van de afbeelding wordt het verbindende kanaal naar de membraanafdichting als bewakingsinstrument weergegeven.

Een scheidingsmembraansysteem voor membraanbewaking van WIKA voorkomt dergelijke schade. Het werkt met twee membranen in serie. De ruimte tussen deze twee wordt geëvacueerd en een drukschakelaar bewaakt het vacuüm.

Indien een membraan aan de proceszijde gescheurd is, is het vacuüm doorbroken. Het bewakingsinstrument reageert op de verandering in druk en zet onmiddellijk een schade-alarm in werking. Ondertussen dicht het tweede membraan het proces veilig af. Het zorgt dus voor continue drukmeting tot de schade is hersteld.

Eerdere membraanbewakingssystemen hebben met twee aparte outputsignalen gewerkt die overeen kwamen met de geïntegreerde meetinstrumenten voor procesdruk en vacuümbewaking. Zij hadden dus twee kabelverbindingen naar de meldkamer of procesbeheersing nodig.

Membraanbewaking gekoppeld aan de logica van de procestransmitter

Daarentegen zendt het type DMSU21SA, ontworpen voor gedigitaliseerde infrastructuren met procestransmitters en HART®-protocol, slechts één signaal uit. Dit komt omdat de logica van de transmitter tevens de drukwaarde van de drukschakelaar geïnstalleerd voor membraanbewaking verwerkt. De transmitter verzendt overige informatie inzake procesdruk, -temperatuur en -status overigens standaard. Gegevensoverdracht wordt gebaseerd op een 4 … 20 mA-signaal. De indicatie van schade aan het membraan kan daarom zowel via HART® als via reststroom plaatsvinden. Bij de laatstgenoemde variant kan de DMSU21SA ook in een brownfield-installatie worden geïnstalleerd.

Eenvoudige inbedrijfstelling via het plug-and-play principe

Een van de voordelen van het digitale scheidingsmembraansysteem met membraanbewaking is de eenvoudige inbedrijfstelling via het plug-and-play principe. Bestaande meetinstrumenten kunnen daarom moeiteloos worden vervangen door de DMSU21SA. Bovendien wordt het systeem vanwege zijn functionele concept als geheel geëvalueerd. Voor gebruik in sanitaire toepassingen beschikt het over EHEDG-, 3A- en IECex-goedkeuringen.

Let op
Nadere informatie over het type DMSU21SA en andere membraanbewakingssystemen staat vermeld op de WIKA-website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt uw contactpersoon u graag verder.

Meer informatie over het membraanbewakingssysteem en de werking van een membraanafdichting in de onderstaande video’s:Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel