ISO 19443 heeft betrekking op civiele nucleaire projecten

Het civiele gebruik van kernenergie is een belangrijke markt. Om zich wereldwijd in deze sector beter te positioneren als solution partner, heeft WIKA zich gecertificeerd volgens de nieuwe ISO 19443:2018-norm voor kwaliteitsmanagement voor civiele nucleaire producten – als eerste bedrijf in Duitsland en als vierde wereldwijd!

WIKA voorziet deze sector van instrumenten en klantspecifieke oplossingen voor de meetwaarden druk, temperatuur en niveau. Daarom heeft TÜV SÜD de drie betrokken productievestigingen – WIKA Klingenberg, KSR Kuebler en WIKA Poland SGF – in een matrixprocedure gelijktijdig gecertificeerd.

Inspanningen voor ISO 19443 hoger dan voor KTA 1401

In de voorbereidingsfase voor het ISO 19443-project kon WIKA bouwen op eerdere procedures geassocieerd met opdrachten op het gebied van civiele nucleaire toepassingen. Deze waren gebaseerd op de bepalingen voor de KTA 1401-certificering, hoewel deze in eerste instantie gericht zijn op de Duitse productiesector voor nucleaire energie. Vergeleken met KTA 1401 zijn er voor ISO 19443 veel meer middelen nodig. Dit heeft vooral te maken met veiligheidsvereisten, de classificatie van producten en onderdelen en met overeenkomstige opleidingscursussen voor het personeel dat bij deze processen betrokken is.

Certificering bij de eerste poging

Na een actief project dat slechts zes maanden duurde – inclusief een externe opleidingscursus inzake de nieuwe norm – begonnen de certificeringsaudits op de drie locaties. Deze zorgvuldige voorbereidingen wierpen hun vruchten af. Tijdens een inspectieperiode van drie weken stelde het team TÜV SÜD-auditors uit Frankrijk vast dat alle vereiste maatregelen zonder kritieke afwijkingen waren toegepast. WIKA kreeg daarom na de eerste poging al het certificaat uitgereikt!

Goede positie voor internationale projectactiviteiten

Met deze certificering heeft WIKA zich goed gepositioneerd voor internationale projectactiviteiten op het gebied van civiel gebruik van kernernergie. Hierdoor komt de behoefte aan audits door afnemers om als leverancier te kwalificeren vrijwel te vervallen. Bovendien beschikt de bedrijvengroep nu over een ruimer scala aan expertise. Dit is van zeer groot belang om zowel nu als in de toekomst over veilige en robuuste processen te beschikken.

WIKA certified in accordance with ISO 19443 for civil nuclear projects

TÜV SÜD heeft WIKA gecertificeerd volgens ISO 19443. De foto werd genomen na de uitreiking van het certificaat.


Opm.

Op de website van WIKA vindt u een overzicht van meetoplossingen op het gebied van stroomopwekking. Bovendien kun u hier de brochure “Nucleaire stroomopwekking” downloaden. Mocht u verder nog vragen hebben, dan helpt onze specialisten u graag verder.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel