What does RoHS and the associated EU directive mean?

RoHS is een afkorting voor “Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances”. Overeenkomstig de RoHS-richtlijn van de Europese Unie heeft de beperking betrekking op het gebruik van dergelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Doel ervan is de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.

Richtlijn 2011/65/EU vermeldt de volgende RoHS-stoffen:

  • Lood
  • Kwik
  • Cadmium
  • Zeswaardig chroom
  • PBB – Polybroombifenylen (brandvertrager of weekmaker)
  • PBDE – Polybroomdifenylethers (vlamvertrager)

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 heeft vier weekmakers aan deze lijst toegevoegd:

  • DEHP – Bis(2-ethylhexyl)ftalaat
  • BBP – Butylbenzylftalaat
  • DBP – Dibutylftalaat
  • DIBP – Diisobutylftalaat

De RoHS-richtlijn bepaalt de grenswaarden voor het aandeel van de tien stoffen in alle homogene materialen voor elektrische en elektronische apparatuur. Zo mogen geen materialen worden gebruikt met een hoger aandeel dan 0,1 gewichtsprocent van elk van de genoemde stoffen (cadmium: 0,01 gewichtsprocent).

Wat betekent de RoHS-richtlijn voor WIKA-instrumenten?

Voor elektrische en elektronische producten van WIKA maakt de RoHS-conformiteit deel uit van de EU-conformiteitsverklaring. Het wordt beschouwd als een inbegrepen vereiste voor het aanbrengen van de CE-markering. Dat betekent: WIKA-instrumenten met de CE-markering voldoen aan de basisbeschermingseisen volgens de EU-RoHS.

Wereldwijde voorschriften voor RoHS

RoHS bestaat nu wereldwijd. Sommige voorschriften gelden nationaal, andere zijn landspecifiek. De Chinese RoHS geldt bijvoorbeeld voor alle elektrische en elektronische apparatuur die in China op de markt wordt gebracht. Om de getroffen producten te identificeren worden de China RoHS labels (in verschillende kleuren) op het productetiket aangebracht. Hoe dit er in het geval van WIKA-instrumenten uitziet, kunt u bijvoorbeeld vinden in het artikel “RoHS marking and certificates”. De niet-Europese regelgeving wijkt echter af van die van de EU, die tot nu toe de strengste bepalingen kent.

Opmerking
U kunt Directive 2011/65/EU en Delegated Directive (EU) 2015/863 downloaden van de EU-website EUR-Lex. Een overzicht van elektrische en elektronische instrumenten van WIKA vindt u op de WIKA website, standaardproducten zijn ook verkrijgbaar in de WIKA online shop. Als u vragen heeft, helpt uw contactpersoon u graag verder.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel