Chart: Pressure spike

Bij gebruik van druksensoren, vooral bij toepassingen met pompen of snelwerkende ventielen, zullen er vaak drukpieken zijn.

Wat is een drukpiek?

Een drukpiek of drukpuls duidt op een snelle stijging of daling van de druk. Als de overgang te snel is, kan dit leiden tot vernietiging van de druksensor. Dergelijke sensorfouten komen bijzonder vaak voor als gevolg van het waterslag effect.

Voorbeeld – drukprofiel van een afsluiter/opener

De grafiek toont het drukprofiel voor het sluiten en openen van een afsluiter in een waterleiding, als voorbeeld. Om te beginnen is de zogenaamde ‘statische druk’ – in ons voorbeeld een fictieve 80 % van de nominale druk van de sensor – constant. Als de klep nu wordt geopend, begint het water weer in de leiding te stromen en daalt de druk, zodat deze binnen 30 ms slechts 40% bedraagt. Naarmate de zaak vordert, daalt de druk weer tot een constante stromingsdruk, die in de hele pijpleiding werkt. Als de klep bij een volgende handeling weer wordt gesloten, stijgt de druk door het stoppen van het waterdebiet. De druk stijgt bijvoorbeeld van 60 % naar 130 %. Voor deze korte duur werkt de sensor dan in zijn overbelastingsbereik. Dit is mogelijk – tot de maximale overdruk voor de druksensor die in het gegevensblad is aangegeven – zonder blijvende schade. De drukstijging van ongeveer 70 % vindt plaats binnen 30 ms.

Wanneer is een drukpiek te snel?

Bij druksensoren van WIKA mag een drukstijging van 0-100 % van de nominale druk in de regel niet in minder dan 1 ms plaatsvinden (hetzelfde geldt ook voor een drukval). In het voorbeeld is dus niets te zien dat in de buurt komt van kritische drukstijgingen of drukverliezen. Bij snellere veranderingen is schade aan de sensor niet uit te sluiten en moeten er dus passende maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld snubbers, vonkvrije kanalen of andere methoden.

Additioneel
Mocht u hulp nodig hebben bij het kiezen van een geschikte oplossing voor uw druk-, temperatuur- of niveaumeting, dan staat uw contactpersoon u graag te woord.

Zie ook onze blog
Curb the pressure spikes – prevent damage to pressure measuring instruments – Hier kunt u meer te weten komen over het waterslag effect.Geef een reactie