Waarom krachtmeting belangrijk is

WIKA is al vele decennia een internationaal erkende partner voor alle meetopgaven. Het productportfolio omvat druk-, temperatuur-, kracht- en niveaumetingen, maar ook debietmeting, kalibratie- en SF6-gasoplossingen. In het volgende artikel willen wij nader ingaan op de meetgrootheid kracht. Deze vijf redenen tonen aan waarom krachtmeting van bijzonder belang is.

Reden 1: Bescherming van mensen en machines

Bescherming van mensen tegen letsel is de hoogste prioriteit op elke werkplek. Ook moeten de machines onbeschadigd blijven om stilstand en reparaties tot een minimum te beperken. In deze context zorgt krachtmeting voor een veilige werkomgeving, met name door overbelastingsbeveiliging. Bij kranen bijvoorbeeld wordt zo voorkomen dat zware lasten vallen. Bij bouwmachines en robots daarentegen worden ongecontroleerde machinebewegingen voorkomen. Dit maakt het mogelijk om veilig, en volledig ongevaarlijk, naast en met machines te werken. In productielijnen wordt bijvoorbeeld voorkomen dat de machines ongecontroleerd trekken, duwen of persen en zo zowel onderdelen als zichzelf vernielen. Een ander voorbeeld is de havenlogistiek, waarvoor WIKA een wereldwijd uniek, gecertificeerd systeem aanbiedt.

  • Toegevoegde waarde: een veilige werkomgeving

Reden 2: de stabiliteit van het systeem en de veiligheid van de productie waarborgen

Alleen gegevens verzamelen is niet genoeg. De juiste meetwaarden zijn ook nodig om processen naadloos te kunnen monitoren. Het gebruik van krachtmeting in bijvoorbeeld lineaire aandrijvingen verbetert dus zowel de procesbesturing als de automatisering, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit wordt gewaarborgd. Krachtmeting levert ook de juiste gegevens voor het correct functioneren van remmen en aandrijvingen, transportbanden, persen en weegsystemen. Een cruciaal punt hierbij is de verlaging van de bedrijfskosten. Hoe hoger de kwaliteit van de gemeten gegevens, hoe beter de gegevensanalyse. De planning van een gereedschapswissel wordt daardoor nauwkeuriger, zodat een te vroege vervanging niet tot hogere kosten leidt en ongepland onderhoud niet tot langere stilstandstijden leidt. Alleen al de besparingen op gevolgkosten betalen zich vele malen terug.

  • Toegevoegde waarde: volledige procesbeheersing

Reden 3: Optimalisering van de productievoorwaarden

Het besparingspotentieel, en daarmee de maximalisering van de winst, is in de vorige paragraaf reeds genoemd. Alleen door een optimaal gebruik van materialen en machines kunnen de marges worden vergroot. Een belangrijk punt in productiebedrijven is de beschikbaarheid van machines. Naast het beperken van de uitvaltijd ligt de nadruk op het minimaliseren van de onderhoudskosten. Een goed voorbeeld hiervan zijn lastangen. Hiermee kan de contactkracht van de elektroden nauwkeurig worden bewaakt met behulp van trek-/drukkrachtopnemers. Op die manier wordt een optimale kwaliteit permanent gegarandeerd en wordt tegelijkertijd de slijtage geminimaliseerd. Meer winst kan ook worden behaald door tijdsbesparing, bijvoorbeeld wanneer containers “on the fly” worden gewogen.

  • Toegevoegde waarde: Omzet maximaliseren

Reden 4: verbetering van de productkwaliteit en materiaalbesparing

Het gebruik van krachtmeting in lastangen – zoals uitgelegd in de bovenstaande paragraaf – is een zeer goed voorbeeld van verbetering van de productkwaliteit en materiaalbesparing. Krachtmeting levert de juiste gegevens voor de meest nauwkeurige procesbesturing. Als gevolg daarvan is de slijtage van het gereedschap slechts minimaal. Bovendien biedt krachtmeting vele andere toepassingsgebieden. Bijvoorbeeld het strooien van meststoffen waarbij deze handeling is aangepast aan de bodemgesteldheid is een manier om materiaal te besparen. Dit beschermt ook het milieu. Verder is het voordelig om de (steun)krachten te kennen die op mobiele kranen werken. Zo kan het zwaartepunt van het voertuig exact worden berekend, waardoor de veiligheidsmarge kan worden verkleind. In dat geval kunnen lasten verder worden gehesen, terwijl ongevallen, bijvoorbeeld door wegglijden of kantelen, kunnen worden voorkomen.

  • Toegevoegde waarde: kostenbesparing

Reden 5: kwaliteitsborging

Tenslotte biedt het gebruik van krachtmeting ook vele voordelen op het gebied van kwaliteitsborging, hetgeen reeds is aangestipt. Enerzijds kan de machine optimaal worden aangestuurd door de kracht te registreren. Anderzijds kunnen door het registreren van de waarden, zowel live als opgeslagen voor later gebruik, conclusies worden getrokken voor specifieke partijen. Bovendien voldoen de nauwkeurigste krachtmeetinstrumenten aan de hoogste eisen, bijvoorbeeld in machines voor materiaaltesten of in de medische techniek. WIKA biedt overigens ook een DAkkS-geaccrediteerde kalibratiedienst voor krachtmeetinstrumenten aan.

  • Toegevoegde waarde: exacte meetwaarden

Opmerking
Meer informatie over ons aanbod aan krachtmeetinstrumenten vindt u op de WIKA-website. Daar vindt u ook informatie over onze kalibratiedienst voor krachtmeetinstrumenten. Daarnaast vindt u ook onze brochure over krachtmeting: “Krachtmeting is een kwestie van vertrouwen” ook beschikbaar. Wilt u krachtopnemers kopen? In onze WIKA online shop vindt u enkele van onze standaarduitvoeringen. Als u vragen heeft over krachtmeting, kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel