Outlier values can be filtered out via time settings in the pressure switch.

Voor elke elektronische drukschakelaar kunnen tijdinstellingen worden gemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers de meting van het drukprofiel in de toepassing en de weergave van de gemeten waarde zuiveren van alle onbelangrijke “uitschieters”. Hierdoor krijg je een afgevlakt resultaat voor de drukmeting. Er zijn twee soorten tijdinstellingen.

1. Vertragingstijden

Zo reageert een drukschakelaar met een ingestelde vertragingstijd op een drukprofiel

Zo reageert een drukschakelaar met een ingestelde vertragingstijd op een drukprofiel

Vertragingstijden kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld voor alle schakel- en resetpunten. Ze worden gebruikt om kortstondige drukveranderingen “uit te filteren”. Opdat er een elektrische signaalverandering optreedt aan de schakeluitgang, moet de druk gedurende deze tijd en zonder onderbreking aanwezig zijn op het schakel- of resetpunt. Een voorbeeld: Een elektronische drukschakelaar moet een signaal geven aan de besturing wanneer de werkdruk van 8 bar is overschreden. In dit geval is de schakelvertragingstijd 1 s. De druk overschrijdt het schakelpunt en stijgt tot 8,1 bar. Na 0,7 s daalt de druk weer en blijft dan onder 8 bar. Door de gespecificeerde vertragingstijd reageert de drukschakelaar niet op de drukverandering en is er dus geen signaalverandering aan de schakeluitgang. Die stap zou alleen optreden als de druk na 1 s nog steeds 8,1 bar zou zijn.

2. Dempingstijden

Concept van dempingstijd in het algemeen (principeschets)

Concept van dempingstijd in het algemeen (principeschets)

De tweede van de tijdsinstellingen op een drukschakelaar is de dempingstijd. Het kan onafhankelijk worden ingesteld voor het digitale display, de schakeluitgangen en de analoge uitgang. De dempingstijd zorgt ervoor dat de gemeten waarden worden gemiddeld voordat ze worden weergegeven. Bij snel fluctuerende druk kan bijvoorbeeld de meetwaarde op het display worden gestabiliseerd en een eventueel analoog signaal worden afgevlakt.

Enerzijds zorgt dit ervoor dat meetwaarden gemakkelijker kunnen worden afgelezen. Aan de andere kant voorkomt de dempingstijd dat de regeling onmiddellijk op alle fluctuaties reageert. Eventuele vertragingstijden voor het omschakelen van uitgangen kunnen hier ook mee worden gecombineerd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij pneumatische systemen. Persluchtcilinders met verschillende zuigerdiameters en slagen veroorzaken namelijk drukschommelingen tijdens de voor- en achterwaartse slagen. Dit gedrag is typisch voor normale werking. Daarom is er geen tussenkomst van de controller nodig.

Tijdinstellingen op de PSD-4 drukschakelaar

In welke spanne zijn tijdsinstellingen mogelijk met een drukschakelaar? De PSD-4 van WIKA bijvoorbeeld maakt in beide gevallen een marge tot 65,00 s mogelijk. De gebruiker kan de vertragingstijd instellen in stappen van 50 ms en de dempingstijd in stappen van 100 ms. De enige fabrieksinstelling is de dempingstijd voor het digitale display (0,20 s).

Opmerking
Meer informatie over elektronische drukschakelaars is te vinden op WIKA website. Als u vragen heeft, zal uw contact u graag helpen.

Lees ook onze berichten
Schakelpunten in vacuümbereiken: Hoe worden ze ingesteld?
Wat wordt bedoeld met de “normaal open” schakelfunctie bij drukschakelaars?Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel