Reference probes, dry-well calibrators, baths: temperature calibration

Kunnen Dry-well kalibratoren en kalibratiebaden worden gebruikt als interne referenties? Dry-well kalibratoren en baden zijn een praktische oplossing voor temperatuurkalibraties. Dit geldt zowel in het veld als ook in laboratoria, aangezien zij een vrijstaande, stabiele temperatuurbron bieden met een ingebouwde platinaweerstandsthermometer (PRT).

De PRT meet de temperatuur in de dry-well kalibrator of het kalibratiebad en geeft de huidige badtemperatuur weer. Hebt u dus een andere referentiesonde nodig of volstaat de kalibrator of het bad voor een volledige kalibratie?

Zijn dry-well kalibratoren en kalibratiebaden geschikt als referentie?

Dry-well kalibratoren en baden zijn zeer stabiele, uniforme warmtebronnen voor kalibraties. Zij zijn uitgerust met PRT’s om de temperatuur te regelen. Hoewel deze PRT’s voldoende nauwkeurig zijn om deze regelfunctie te vervullen, zijn ze in het algemeen niet geschikt als referentie voor het kalibreren van temperatuursondes. Daar zijn drie redenen voor:

  1. Hun nauwkeurigheid is in het algemeen gelijk aan die van een typische gekalibreerde sonde (bekend als een testobject), zodat er geen sprake is van de vereiste testonzekerheidsverhouding (TUR).
  2. Ze worden op één plaats in de dry-well kalibrator of het kalibratiebad gefixeerd. Als het testobject niet onmiddellijk naast de PRT wordt geplaatst (wat wellicht niet mogelijk of geen praktische oplossing is), kunnen extra fouten optreden als gevolg van verdelingsfouten.
  3. Aangezien de PRT vast is aangebracht, is het in het algemeen onpraktisch om deze opnieuw te laten kalibreren nadat hij in het kalibratiebad of de dry-well kalibrator is geplaatst.

Welke temperatuurvoeler moet als referentie gebruikt worden?

Om bovenstaande redenen wordt voor het kalibreren van temperatuurvoelers zoals PRT’s en thermokoppels meestal een referentie PRT gebruikt in combinatie met een bad- of dry-well kalibrator. Normaal gesproken hebben deze PRT’s hun eigen aparte display. Om de hoeveelheid apparatuur die nodig is voor gebruik in het veld of in de fabriek tot een minimum te beperken, hebben veel draagbare dry-well kalibratoren en kalibratiebaden een ingebouwd PRT-referentiedisplay. Een afzonderlijk display biedt een hogere mate van nauwkeurigheid. Bij sommige baden en dry-well kalibratoren is het mogelijk de PRT-referentie te selecteren in plaats van de ingebouwde PRT om het bad te regelen. Dit maakt een nauwkeuriger temperatuurregeling en een lagere verdelingsfout mogelijk.

Voorbereiding van de kalibratie met referentiesondes

Stel de dry-well kalibrator of het kalibratiebad in op de gewenste temperatuur en plaats de referentie-PRT en de testonderdelen in de badvloeistof of het inzetstuk van de dry-well kalibrator. Plaats de sensorelementen van de referentie-PRT en de testonderdelen zo dicht mogelijk bij elkaar. Ze kunnen meestal op dezelfde hoogte en met een kleine afstand van elkaar worden gemonteerd. De inzetstukken van de dry-well-kalibrator kunnen verschillende boringen hebben, meestal met de referentie PRT-boring in het midden en een of meer testobject-boringen eromheen. Kalibratiebaden kunnen gewoonlijk veel testmaterialen bevatten. Deze moeten zo in de tank worden geplaatst dat ze de stroming en circulatie van de badvloeistof niet hinderen.

Wanneer de dry-well kalibrator of het kalibratiebad het instelpunt heeft bereikt en gestabiliseerd is, moeten de referentie en temperatuur van het testmateriaal worden genoteerd. Daarna moet het volgende beginpunt worden ingesteld en begint de procedure opnieuw. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om het kalibratieproces te automatiseren, zodat de doorvoer sneller verloopt en de kans op fouten bij de gegevensinvoer kleiner is. Kalibratiebaden en, in mindere mate, dry-well kalibratoren veranderen relatief langzaam van temperatuur. Om het kalibratieproces te versnellen, worden daarom vaak meerdere temperatuurbronnen met een vaste insteltemperatuur gebruikt. De referentie-PRT en de testobjecten worden tussen de temperatuurbronnen uitgewisseld. Mocht het voorkomen dat een bad- of de dry-well niet het volledige temperatuurbereik voor de kalibratie van het testmateriaal bestrijkt, dan zijn er meerdere bronnen beschikbaar.

Opmerking
Meer informatie over onze dry-well kalibratoren en kalibratiebaden vindt u op de WIKA-website. Mocht u vragen hebben, dan helpt uw contactpersoon u graag verder.

De volgende video informeert u ook over vergelijkende kalibratie of vastpuntkalibratie bij het kalibreren van temperatuursondes:Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel