ice block on fire

Temperatuur – een term die wij bijna dagelijks als vanzelfsprekend gebruiken, zonder ons bewust te zijn van de natuurkundige correlaties. Maar hoe wordt de term temperatuur gedefinieerd?

Iedereen neemt de temperatuur in zijn omgeving zuiver subjectief waar. Of we het te warm of te koud hebben, is een gevoel, dat van persoon tot persoon kan verschillen – want niet iedereen krijgt het even snel koud. Over de term temperatuur – of, beter, de toestand, die (onder andere) onze gemoedstoestand beïnvloedt – wordt dagelijks gekletst als we met vrienden, kennissen of collega’s de verwachte temperatuur uit het weerbericht bespreken.

Temperatuur

Met de term temperatuur (van het Griekse „thermis“ = warm) wordt een specifieke thermische toestand van een lichaam beschreven. Warmte is een maat voor de energie van een lichaam, die wordt opgewekt door de willekeurige beweging van zijn atomen of moleculen in het inwendige van het lichaam. De temperatuur is hier de grootheid van een toestand die de energie-inhoud bepaalt in verband met andere fysische grootheden (massa, warmtecapaciteit).

Temperatuureenheid

De eenheid van temperatuur is de Kelvin. Bij een temperatuur van 0 K zijn alle atomen of moleculen in een lichaam in rust – alle beweging in het lichaam is bevroren. Men beschrijft deze toestand als het absolute nulpunt. De temperatuurschaal van Celsius, die meer gangbaar is in onze breedtegraden, definieert het nulpunt als het vriespunt van water, aangezien deze toestand vroeger zonder grote technische inspanning kon worden gereproduceerd.

Temperatuurmeting

Verschillende fysische eigenschappen zijn rechtstreeks afhankelijk van de temperatuur en worden dus gebruikt voor temperatuurmeting, zoals bijvoorbeeld:

  • de afhankelijkheid van de uitzetting van de temperatuur
  • de verandering in elektrische weerstand met de temperatuur
  • spanningsopwekking afhankelijk van de temperatuur
  • temperatuurafhankelijke frequentie
  • veranderingen in de golflengte van de straling van een lichaam, afhankelijk van de temperatuurur

Note
Informatie over onze temperatuurmeetinstrumenten vindt u op de WIKA website.Kommentar verfassen