diverse sensors

Bij de integratie van druksensoren en druksensormodules zijn er een aantal zaken waar men rekening mee moet houden als het gaat om mechanica en EMC-bescherming:

Mechanica
Afhankelijk van de inbouwsituatie en het beoogde gebruik van de sensormodule zal het ontwerp ervan verschillen; bijvoorbeeld door de vereiste IP-bescherming, vochtbescherming, gewenste schroefdraad- of klemaansluiting, elektrische aansluitingen, enz..

Bij druksensoren waarbij een beschermend omhulsel niet mogelijk of gewenst is vanwege de beschikbare ruimte, moet ervoor worden gezorgd dat de elektrische verbinding zoals soldeerverbindingen of elektronische componenten niet worden beschadigd tijdens de installatie. In nauwe samenwerking tussen de klant en de leverancier van de druksensor moet een geschikt ontwerp worden ontwikkeld. Dit betekent ook dat het verpakkingsconcept is afgestemd op de beste bescherming van de druksensor of de sensormodule.

Wanneer de sensor in de klanttoepassing wordt geklemd, moet er vooral op worden gelet dat dit geen invloed heeft op het sensorsignaal als gevolg van de resulterende spanningen in het sensorelement. De leverancier van het sensorelement of de sensormodule kan dit ondersteunen met een montagehandleiding. Een mechanische verbinding met behulp van een schroefdraad is hier minder kritisch, maar is meestal ook gekoppeld aan een grotere ruimtebehoefte en mogelijk hogere kosten voor de klant.

EMC (elektromagnetische compatibiliteit)
Een druksensormodule moet meestal zo compact mogelijk zijn. Dit betekent ook dat er vaak geen ruimte is voor specifieke EMC-maatregelen. De klant moet binnen de toepassing zorgen voor een passende EMC-bescherming.

Ook moet er bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat door het relatief kleine signaal van 2 mV/V in metalen
dunnefilmsensoren en keramische sensoren de kabelbaan naar de nageschakelde elektronica wordt geminimaliseerd of dat er voor langere afstanden ten minste een afgeschermde kabel wordt voorzien.

In het algemeen moet in de uiteindelijke toepassing door de klant een voorziening worden getroffen om de verstorende effecten tot een minimum te beperken. Ook bij druksensormodules moet, afhankelijk van het uitgangssignaal, een maximale kabellengte in acht worden genomen. Digitale signalen zoals I²C zijn veel gevoeliger dan spanningssignalen (bijv. 1 … 10 V) of stroomsignalen (bijv. 4 … 20 mA).

Additioneel
Meer informatie over onze druksensoren vindt u op de website van WIKA. Als u vragen heeft of als u gedetailleerd advies nodig heeft over druksensortoepassingen, raadpleeg dan uw contactpersoon.

Zie ook onze artikelen
Which are the available configuration levels for pressure sensors?
Integratie van een druksensorelement – foutcompensatie van signaal voor nulpunt en bereik
Integration of a ceramic pressure sensor

 Kommentar verfassen