Schakelpunten in de vacuümbereiken

Het voor een toepassing in het vacuümbereik instellen van schakelpunten op een elektronische drukschakelaar is geen vanzelfsprekende taak. Het onderstaande artikel verklaart daarom waar bij deze instelling rekening mee moet worden gehouden. Het betreft een drukschakelaar met een hysteresefunctie. Instrumenten met deze configuratie zijn vooral geïnstalleerd in industriële toepassingen.

Elektronische drukschakelaars, zoals de type PSD-4 en PSD-4-ECO van WIKA of de A-1200 druksensor met IO-Link, werken als “normaal gesloten” of “normaal open”, afhankelijk van hun taak. De onderstaande afbeeldingen illustreren zowel schakelfuncties met de betreffende schakel- en resetpunten:

 

In principe geldt het volgende: Het schakelpunt (SP) is groter dan het resetpunt (RP) en het begin van het meetbereik (MRS) is altijd kleiner dan het einde van het meetbereik (MRE). Deze regel kan eenvoudig worden begrepen met instellingen voor omgevingsluchtdrukken.

Voorbeeld: Controle van een vacuümpomp

Daarentegen is voor het instellen van de schakelpunten in het vacuümbereik en dus uiteindelijk voor de schakelfunctie meer aandacht nodig. Laten we om dit te illustreren bijvoorbeeld eens de controle van een vacuümpomp nemen, die een vacuüm tussen -0,7 bar en -0,5 bar moet behouden. Voor de beschreven taak kozen we een drukschakelaar met een meetbereik van -1 … 0 bar.

Het begin van het meetbereik (MRS) is daarom -1 bar, het einde van het meetbereik (MRE) 0 bar. Dit betekent: bij 0 bar (= begin van bedrijf) moet de schakelaar gesloten zijn om de vacuümpomp in te schakelen. Daalt de druk naar -0,7 bar, dan moet de schakelaar openen en de pomp stoppen. Zodra de druk de bovenste limietwaarde van -0,5 bar bereikt, moet de pomp nog een keer opstarten en draaien totdat de druk weer tot -0,7 bar is gedaald.

Hoe moeten de schakelpunten binnen dit vacuümbereik worden ingesteld? Laten we de twee afbeeldingen nemen en MRS en MRE vertalen:

Het is hier duidelijk dat de “normaal open”-functie moet worden gekozen, anders wordt de pomp niet ingeschakeld. Na het invoeren van de schakelpunten wordt het schema verkregen dat aangeeft hoe de drukschakeling in overeenstemming met het voorbeeld werkt:

Let op
Informatie over elektronische drukschakelaars van WIKA staat vermeld op de WIKA-website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt uw contactpersoon u graag verder.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel