table of international pressure units

U heeft zich vast al eens afgevraagd waarom er wereldwijd zo veel verschillende drukeenheden zijn: wanneer worden ze gebruikt en welke eenheden worden het meest gebruikt en waar?

Deze vragen kunnen vrij gemakkelijk worden beantwoord: de SI-eenheid voor de fysieke hoeveelheid ‘’druk’’ die vele jaren geleden (en in veel landen wettelijk voorgeschreven) is vastgesteld, is de ‘’Pascal (PA)’’. Bij de drukmeting wordt de Pascal echter nauwelijks gebruikt, en in plaats daarvan wordt meestal de (ook toegestane) “bar” gebruikt.

Dat is begrijpelijk, gezien het feit dat voor de meeste technische toepassingen 1 Pascal veel te klein is voor praktisch gebruik. Voorbeeld: Een normaal huishoudelijk waterleidingnet wordt gebruikt bij 400.000 – 600.000 Pa (4 – 6 bar). Dit betekent dat zelfs bij relatief kleine druk de “cijfers” al vrij groot en onhandelbaar worden.

Daarom is de SI-conforme eenheidsstaaf in West-Europa de meest gebruikte eenheid. In Australië en China daarentegen zijn de eenheden “kilo-Pascal (kPa)” en “mega-Pascal (MPa)” in gebruik genomen. In Noord-Amerika is de geprefereerde drukeenheid “psi (pond per vierkante inch)”.

In veel Aziatische landen, zoals India en Korea, wordt de eenheid “kilogram per vierkante centimeter (kg/cm²)” vrij vaak gevonden.

Om het gebruik van de WIKA druksensoren in veel regio’s zo eenvoudig mogelijk te maken en om rekening te houden met de gewoonten en voorkeuren van de lokale gebruikers, worden WIKA druksensoren meestal in bijna alle internationaal gebruikelijke units aangeboden.Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel