scheme: error compensation

De installatie van een sensorelement of een bijbehorende assemblage heeft als voordeel dat zeer compacte afmetingen mogelijk zijn. Er moet echter rekening worden gehouden met enkele punten, die voor de klant een extra inspanning zijn in vergelijking met het gebruik van een volledig aangepaste sensor met een versterkt uitgangssignaal.

Zo moet bijvoorbeeld voor elke sensor het nulpunt en de meetbereikfout worden gemeten en gecompenseerd via de elektronica van de klant. Hiervoor is een meting van het sensorsignaal nodig, zowel in drukloze toestand als bij nominale druk/werkdruk.

In beide gevallen zal er een signaalafwijking zijn van de verwachte waarde (= offset). Deze meetfouten kunnen echter via de evaluatie-elektronica worden geëlimineerd. Vooral bij de instelling van de werkdruk moet erop worden gelet, dat een voldoende nauwkeurige referentie wordt gebruikt (standaardwaarde: de referentie moet volgens de specificatie van de EN 837-norm een minstens 4 maal kleinere meetfout hebben dan de in te stellen sensor).

Ter illustratie een numeriek voorbeeld van een metalen dunne-filmsensor (bijv. WIKA-model TTF-1): De nulpuntsafwijking kan tot 25 % bedragen; de overspanningsfout, afhankelijk van het drukbereik, 15-25 %. In het slechtste geval met hetzelfde teken, zodat de meetwaarde geen zin heeft als de hierboven beschreven afstelling niet wordt uitgevoerd

Na het instellen van de nulpunt- en overspanningsfouten moet rekening worden gehouden met de specificaties uit het desbetreffende gegevensblad van de sensorelementen en hun componenten om de nauwkeurigheid bij kamertemperatuur te bepalen (niet-lineariteit, hysteresis, niet-reproduceerbaarheid).

Additioneel
Meer informatie over metalen dunne-filmsensoren Model TTF-1 vindt u op de website van WIKA.

Zie ook onze blogs
Accuracy of pressure sensors – what ”precisely” does this mean?
Which are the available configuration levels for pressure sensors?Geef een reactie