What is a MTTF bzw MTTFD

Wat is de MTTF-waarde?

De MTTF-waarde is een term uit het domein van de risicoanalyse & risico-evaluatie. De exacte betekenis is mean time to failure n of simpelweg de gemiddelde levensduur van een component. De MTTF heeft een bijzondere relevantie gekregen door de EN ISO 13849-1. In overeenstemming met deze norm kan het prestatieniveau worden berekend op basis van het MTTF. Dit betekent dat deze waarde wordt gebruikt voor de risico-evaluatie van machines en installaties. De waarde is daarom ook belangrijk voor de CE-markering, omdat de veiligheid van de machine ook moet worden beoordeeld in het kader van de conformiteitsonderzoeken.

Wat is de MTTFD-waarde?

De MTTFD-waarde is in dit verband belangrijk. De MTTFD-waarde is de “mean time to dangerous failure”.

Het verschil tussen MTTF en MTTFD

Het verschil tussen MTTF en MTTFD is dat de MTTF-waarde slechts een neutrale indicatie geeft van de gemiddelde vermoeiingstijd van een component. De MTTFD-waarde daarentegen geeft de bedrijfstijd aan tot er een gevaarlijke fout optreedt. Dit betekent dat hier alleen de storingen die van invloed zijn op de veiligheidsfunctie in aanmerking worden genomen en in het prestatieniveau worden opgenomen. Voorbeeld van een niet-gevaarlijke storing: Het uitvallen van een bepaalde sensor kan leiden tot motorschade, maar is niet relevant voor veiligheidsoverwegingen bij de beoordeling van risico’s en gevaren.

Waarom bieden onderdelenfabrikanten geen MTTFD-waarde aan? 

Onderdelenfabrikanten (bijv. WIKA) kunnen de MTTFD-waarde niet opgeven, omdat zij alleen weten wanneer hun onderdeel gemiddeld uitvalt, maar niet welke fouten eventueel gevaarlijke fouten zijn. Dit is volledig afhankelijk van de betreffende functie. Bovendien kan de rangschikking van verschillende elementen ook de totale tijd tot een gevaarlijke storing (MTTFD) beïnvloeden. Dit betekent dat de MTTFD alleen kan worden bepaald door de persoon die de machine of installatie met het bijbehorende onderdeel ontwerpt en de door hem ontworpen veiligheidsfuncties plant. Dit is meestal de ontwikkelaar of de ontwerper. Zij kunnen de MTTFD berekenen.

Additioneel
Als u nog vragen heeft over MTTF of MTTFD, helpt uw contactpersoon u graag verder.

Zie ook onze blog:
De definitie van MTTF en MTBF- en wat is het verschil?Kommentar verfassen